Nyheter

Hälften hinner med sitt jobb

Nyheter Bara hälften av de privata tjänstemännen i Sverige hinner utföra alla sina arbetsuppgifter och lika få kan tacka nej till extrajobb utan att det får konsekvenser. Kvinnor är särskilt utsatta.

– Det är orimligt. Vi behöver bättre balans mellan krav och resurser på våra arbetsplatser, säger Martin Linder, ordförande för Unionen i ett pressmeddelande.

Knappt hälften av alla tjänstemän får ordinarie arbetstimmar att räcka till för att hinna med alla sina arbetsuppgifter, visar en undersökning som Novus har utfört på uppdrag av Unionen.

Även extra arbetsuppgifter utöver de vi redan har är ett orosmoment. Endast hälften av de privata tjänstemännen upplever att de kan tacka nej till fler arbetsuppgifter utan att det får sociala eller karriärmässiga konsekvenser, visar undersökningen.

Kvinnor är mer utsatta än män. Endast fyra av tio kvinnor kan tacka nej till extraarbetet och lika få har en arbetstid som räcker till.

– Att vi inte hinner med våra arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid visar på ett glapp mellan krav och resurser. Arbetsbördan är helt enkelt för stor. Det är ohållbart och där vilar ett stort ansvar på arbetsgivarna, säger Martin Linder som är ordförande för Unionen.

Brist på kontroll över den egna arbetssituationen är en känd stressfaktor. Och även där finns det skäl till oro. Bara hälften av de privata tjänstemännen har möjligheter att prioritera och påverka deadlines under perioder av hög arbetsbelastning visar undersökningen.

– Att inte kunna påverka sin arbetsbelastning och prioritera sina arbetsuppgifter är oacceptabelt. Arbetsgivare kan göra mycket för att minska stressen och pressen på jobbet. Framför allt är det viktigt att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Martin Linder.

Undersökningen har gjorts av Novus på uppdrag av Unionen. Svar från 2 791 privatanställda tjänstemän samlades in under perioden 21 februari till 7 mars 2018.

Fotnot; Pressmeddelande från Unionen.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *