Nyheter

Hållbara heltider ska vara norm

Nyheter Socialdemokraterna debatterar

I Jönköpings län har kvinnor i arbetaryrken en genomsnittlig faktisk månadslön på 21 894 kronor, medan män har 26 600 kronor. För tjänstemannayrken ligger den faktiska månadslönen väsentligt mycket högre, 31 486 för kvinnor respektive 38 760 kronor för män. I den offentliga statistiken räknas löner om och redovisas som heltidslön, då kan skillnaden verka mindre mellan kvinnor och män. Nära hälften av kvinnorna i arbetaryrken arbetar deltid och tjänar därför mindre. Genom att lyfta fram de faktiska månadslönerna blir det tydligt hur stora arbetstids- och löneskillnader som råder på arbetsmarknaden.

Att kvinnor i arbetaryrken tjänar så mycket mindre än män beror på att det är absolut svårast att få ett heltidsjobb i de traditionella kvinnoyrkena, samtidigt som lönerna där är bland de lägsta. I tjänstemannayrken är deltid inte lika vanligt, skillnader beror på andra orsaker. Här har inte minst politiken ett stort ansvar för kvinnors arbetsvillkor då kommuner är stora arbetsgivare med många kvinnor anställda vilket får stor påverkan på deras villkor.

När det är dags att gå i pension kommer kvittot på det gångna arbetslivet. Eftersom arbetslivet är både ojämställt och ojämlikt blir pensionerna också det. Kvinnor som nyligen har gått i pension och som tidigare har jobbat i ett arbetaryrke, får i genomsnitt en total pension på 16 100 kronor i månaden i genomsnitt. Motsvarande för män i arbetaryrken är 20 100 kronor. Men om man inte har fått möjlighet att jobba heltid, vilket framförallt drabbat många kvinnor, kan pensionen bli betydligt lägre!

Det här får stora konsekvenser för i synnerhet kvinnors möjlighet att försörja sig själva. Arbetslivet innebär att många har det knapert här och nu – och dessutom livet ut. Detta måste förändras.

För att öka jämställdheten i Vaggeryds kommun så har vi Socialdemokrater följt SKL:s beräknade löneutveckling när vi anslagit medel till löner vilket den styrande Femklövern INTE har valt att göra, vare sig i år eller för nästa år. Vid senaste budgetfullmäktige anslog de cirka 3 mkr mindre till detta vilket ökar klyftorna mellan män och kvinnor då vi har betydligt fler kvinnor anställda än män. Vi har också drivit på för att fler ska få möjlighet att jobba heltid och vi har anslagit särskilda medel för att komma till rätta med delade turer.

Vi Socialdemokrater kommer fortsätta driva på för att heltid ska bli en rättighet, att lönerna ska bli rättvisa och arbetsvillkoren ska bli bättre. På så sätt arbetar vi för ett rättvisare och mer jämställt samhälle till gagn för alla.

För Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun gm
Kenth Williamsson/Gruppledare

Taggar

4 reaktioner på Hållbara heltider ska vara norm

Tänk vad lätt man kan göra det för sig Kenth!
Men har ni planen klar på vilka deltidstjänster som slås samman till heltider och vilka tjänster som lämnar en arbetslös efter sig, så visa den.
Glöm nu inte att det är rätt till heltid,inte skyldighet som är viktigt.
-Det har ju visat sig att de flesta har den tjänstgöringsgrad de vill ha.
-Kanske har familjerna själva gjort upp om hur man vill ha det?
Kanske inte alla är nöjda med att stoppas in i en socialistisk norm av vad man ska göra.
Jag tror att vi kan lösa problemet för dem som vill jobba heltid lätt, om alla är inställda på att det är problemet. – Då får alla visa lite flexibilitet så att det ska kunna lösas.

Nu handlar det inte om att ”slå samman deltider”. Man kan väl inte slå ihop 60%-63% till 100% heltid. Prata med undersköterskorna så får du lära mera. Studier har visat att det där sista % är inte mera arbetsbelastade eller stressade. Arbetsmiljö blir istället mer lugn.
Du tycker att varje familj själv ska bestämma. Jag tror inte någon familj vill avstå från en enda gnutta pensionspengar i arbetslivets slut. Det flesta brukar då förbanna sin timtjänstgöring och deltid som de haft av slentrian. Hellre en fackföreningsvänlig politik än din egoistiska snålhet

Vi Socialdemokrater noterar att hållbara heltider som är det normala på svensk arbetsmarknad, väcker starka reaktioner bland Femklöverns politiker. För er är det en Socialistisk norm- för oss är det klassisk personalpolitik.Känns som att ni tycker det är något som katten släpat in…av era reaktioner att döma… Vi tycker däremot att det är en viktig personalfråga ur flera aspekter. Att inte minst kvinnor inom vård och omsorg har en väldigt tuff arbetsbörda är allmänt känt och har uppmärksammats gång på gång inte minst i olika TV-program, att kvinnor oftare arbetar heltid påverkar ekonomin i nuläget men också när man gått i pension. Men vi har förstått att detta inte har inneburit att Femklövern prioriterar frågan. I redovisningen vi fick så framgår det tydligt att många som jobbar deltid i Vaggeryds kommun vill jobba heltid. När det gäller anställningar som gäller män så dyker inte diskussionen om heltid eller delade turer upp. Vilket beror på att denna typ av schema är ovanligt för manliga yrken. När ska Femklövern lära sig att hållbara heltider är för alla och inte bara män?

Bra svarat Kenth. Tänk om man skulle börja att föreslå alla män att deras arbetsuppgifter ska klaras av på sådär 40-65%. Vilket ramaskri det skulle bli från alla män, inkl Alliansens femklöver

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *