Nyheter

Hållbarhet och drivmedel

Nyheter Företagarna skriver om hållbarhet och drivmedel

Frida Boklund

Nästan nio av tio företag i Sverige tycker att det är viktigt att bedriva ett hållbarhetsarbete och ta samhällsansvar.

Transportsektorn står inför en stor utmaning i att nå utsläppsmålen för 2030. För att få till en omställning krävs att utfasningen av den gamla tekniken går hand i hand med framväxten av mer hållbara sätt att organisera produktion och konsumtion, inte minst ny teknik för fordon och drivmedel. Ett alltför stort fokus på bränsleskatter riskerar att drabba småföretag i Jönköpings län, där fungerande alternativ till dagens fordon och fossila drivmedel är dyrare eller saknas helt.

Nästan nio av tio företag i Sverige tycker att det är viktigt att bedriva ett hållbarhetsarbete och ta samhällsansvar, enligt Företagarnas rapport ”Hållbarhet som konkurrensfördel”. Bland de företag som har en strategi för sitt hållbarhetsarbete är det främst kopplat till miljö- och klimatåtgärder. Transporter står för tre av de fem områden där företagen ser störst möjligheter att minska sina utsläpp av växthusgaser. Eftersom transporter står för en stor del av Jönköpings läns utsläpp skulle åtgärder inom området ha stor effekt. Val av tjänstebilar, inköp av transporter och egna transporter är något som företagen har möjlighet att påverka direkt, men för att de ska kunna ställa om krävs rätt tekniska förutsättningar och politiska prioriteringar.

För att företagen på ett enkelt, lönsamt och långsiktigt hållbart sätt ska kunna fortsätta bidra till omställningen efterfrågar vi följande:

Öka kunskapen om lokala resurser. Aktörer på olika nivåer i försörjningskedjan har viktiga roller i utmaningen att minska beroendet av fossila bränslen.  Ekonomiska incitament för omställningen. Kostnader är en avgörande faktor för småföretagare. En stor ekonomisk skillnad att satsa på fossilfria alternativ skulle snabbt skapa mer driv i omställningen. Fler och mer omfattande ekonomiska stimulansinsatser i form av skattenedsättningar eller bidrag till förenklade ansökningsprocesser för småföretag att investera i fossilfria alternativ behövs – framförallt i tekniksprång, energieffektivisering och fossilfria transporter. Detta kräver investeringar i en infrastruktur som möjliggör omställningen, exempelvis laddinfrastruktur, elvägar för lastbilar och gasmackar. Affärsnyttan är kärnan i småföretagens hållbarhetsarbete. Detta kan effektivt stimuleras genom inköp och upphandlingar med höga ambitioner, men med rimliga krav anpassade efter småföretagen.

Småföretagen utgör 99,4 procent av samtliga privata företag i Sverige. Deras roll i omställningen är utan tvekan stor. Med en tydlig och långsiktig prioritering gällande företagens förutsättningar finns goda möjligheter att nå transportsektorns utsläppsmål.

Frida Boklund, regionchef Företagarna Jönköpings län

Philip Thunborg, näringspolitisk expert, Företagarna

Maria Janson, ordförande Företagarna Mullsjö

Christer Widahl, ordförande Företagarna Habo

Drazen Crnoja, ordförande Företagarna Jönköping

Ulf Lorentzon, ordförande Företagarna Gnosjöregionen

Olle Athler, ordförande Företagarna Höglandet

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *