Nyheter

Hållplats för landsbygdens skolskjutsar diskuterades

Nyheter Från början var det ett medborgarförslag som inlämnats till barn- och utbildningsnämnden, där önskan var att se över hållplatserna för skolskjutsarna på landsbygden samt att regelverket följs gällande trafiksäkerheten…

I förslaget nämns också att man önskar tydliga skyltar för barnens hållplatser. 

– Förvaltningen redovisar vad man gör. Vi har också samarbete med NTF som extern utredare där 20 hållplatser utvaldes, för att få en vägledning. Dels ska man inte stå utmed den stora vägen, sikten ska vara god och barnen ska stå säkert och vänta på skolbussen. Det bedöms vara svårt att sätta upp belysning och skyltar, skotta planen där barnen står på. Vi har 150 olika hållplatser på landsbygden. Vi har besvarat medborgarförslaget med att vi har jobbar på frågan. Det kan vara en angelägenhet att lämna ett bidrag till samhällsförening eller byaförening som kan ordna med en mobil hållplats, som har staket och belysning, säger Jenny Larsen (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *