Nyheter

Handlingsplan blev akut för simhall

Nyheter Efter beslut om föreläggande för simhallen Vaggeryd direktjusterades en punkt på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i torsdags. Politikerna i grannämnd, miljö- och bygg, skall fått in dessa synpunkter senast i dag, när och hur skötsel och underhåll ska genomföras

Den 22 juni inkom miljö- och byggförvaltningen med ett förslag angående handlingsplan gällande simhallen i Vaggeryd. I den här handlingsplanen ska skötsel och underhåll omfattas både av lokal, inredning och reningsanläggningen. Redovisningen anses vara akut då den ska vara klar och överlämnad senast i dag, den 15 oktober, till miljö- och byggnämnden. De påtalade bristerna på lokal och reningsverkets är baserat på anläggningens ålder och i kultur- och fritidsnämndens protokoll anges att punkterna i handlingsplanen är av sådan karaktär att vare sig sim- och sporthallsverksamheten eller kultur- och fritidsnämnden förfogar över dessa resurser. 

Kultur- och fritidsnämnden informerade kommunstyrelsen den 1 september om miljö- och byggförvaltningens beslut samt påtalar vikten av att komma vidare med planeringen när det gäller simhallen i Vaggeryd. 

Beslutsunderlaget till den akuta protokolljusteringen på nämndmöte anges vara tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltning, miljö- och byggförvaltningen samt underlaget i remissen som är utsänt till kommunens partigrupper. 

Arkivbild

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *