Nyheter

Hårt tryck på kommunens ekonomi

Nyheter När budgeten nu ska upp igen på kommunfullmäktige har några korrigeringar gjorts sedan junimötet

Arkivbild

I en tid när kommunen investerar som aldrig förr har driftsbudgeten inte fått lika stor uppmärksamhet som investeringsbudgeten. På driftsidan är kommunen inte lika expansiv som på investeringssidan. Under åren 2020-2022 beräknas budgeten öka med omkring 3% varje år, vilket är något mer än Riksbankens inflationsmål. I majoritetens förslag landar budgeten på 809 miljoner kronor under 2020 och beräknas hamna på 856 miljoner 2022. Budgeten bygger på oförändrad skatt och ett överskott på 2% vilket innebär 15 miljoner kronor. Alla nämnder får ett krav på effektivisering om totalt nio miljoner kronor förutom kultur- och fritidsnämnden då det anses vara angeläget med satsningar inom dessa områden i en växande kommun. Socialdemokraterna redovisade ett eget förslag till budget där de föreslår en skattehöjning med 30 öre som ger ytterligare 8,5 miljoner att spendera. De räknar också in ett förväntat statsbidrag på 5 miljoner kronor som totalt innebär ökade satsningar med drygt 13 miljoner jämfört med majoritetens förslag. Även Sverigedemokraterna har lämnat ett eget budgetförslag för fortsatt diskussion.

När budgeten diskuterades på kommunstyrelsens arbetsutskott vidhöll socialdemokraterna sin kritik mot hur budgetarbetet har hanterats. De menar att det inte gick att ta ställning tidigare då det inte redovisades några direktiv nämndsvis, något som alltid brukar göras. Ulf Abrahamsson (C) menade att processen kunde hanterats smidigare och att årets arbete bör utvärderas för att få en bättre hantering i kommande budgetarbete. Driftsbudgeten hamnade i skuggan av den omfattande investeringsbudgeten som uppgår till drygt 330 miljoner för perioden till och med 2022. Kommunstyrelsen har fått mandat från kommunfullmäktige att åka låneskulden med 100 miljoner kronor under 2020 om eller när behov uppkommer.    

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *