Nyheter

Hembygdsförening motsätter sig rivning

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott kom det förra veckan till kännedom att en rivningsanmälan av Studstorp inkommit till miljö- och byggnämnden. Tofteryd-Hagshults Hembygdsförening har tillskrivit kommunen angående ärendet

Studstorp. Foto; Kjell Boberg

Angående rivningsanmälan av Studstorp

Tofteryd-Hagshults Hembygdsförening motsätter sig rivning av nedanstående hus.

– Det timrade Boningshuset som står på en fin grund

– Det gamla timrade lilla uthuset från tidigt 1800-tal (kallad ”lillstuga”)

Dessutom vill vi att kultur- och fritid låter utföra en dokumentation över byggnaderna på lantbruksfastigheten Studstorp innan några övriga byggnader rivs (lik den som gjordes i Hultsgärde – november 2012)

Bakgrund
På den högt och vackert belägna gården Studstorp har Allan Fribergs släkt bott och verkat i flera hundra år. När skjutfältet år 1933 skulle utvecklas österut expropierades  gårdar och mark (totalt 375 hektar) från byarna Boarp, Studstorp och Fastorp och tidigare ägare fick efter tvångsförsäljningen arrendera av Fortifikationsverket.

2012 fick familjen Friberg besked av Försvarsmakten att man INTE kommer att upprätta något nytt gårdsarrende, ej heller något nytt bostadshyresavtal. Fram tills nu står därför gården öde utan underhåll eller tillsyn. Något förvånande eftersom Allan Friberg tidigare begärt att få köpa gården som ligger mellan bebyggelse på tre sidor.

Studstorp. Foto; Kjell Boberg

2012 tillskrev de nio omkringliggande bofasta i Boarp och Skjutfältskommittsén Kommunledningen och ville ha besked om turerna kring Studstorp (och Hallafors).  Oroande över att Försvarsmakten förbjuder boende på en gård i byn. Detta mot bakgrunden att kommunledningen i flera tidigare skrivningar, senast i ÖP12, lovat att verka för bevarande och försäljning av Hallafors och Studstorp. Nu kan vi tyvärr konstatera att Hallafors helt ödelagts (utplånats). Detta trots att gården utanför skjutfältet styckades av och annonserades ut till försäljning stoppade Försvarsmakten både försäljning och framtida boende. För fyra år sedan beviljade miljö- och byggnämnden rivning/ödeläggelse, kommunstyrelsen varken reagerade eller agerade!  Är nu även Studstorp på väg att utplånas?

Vidare bör det omnämnas att gården Studstorp klassats som ”KULTURMINNE” i den Kulturhistoriska utredningen som Länsmuseet genomfört åt Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 1990-04-23.

”Studstorp är en välbevarad komplett gårdsanläggning från 1910-talet. Huvudbyggnaden är av den typ som tidigare ersatte de tidigare dominerande parstugorna. Planen är nästan kvadratisk och sadeltaket högre än tidigare. Byggnaden är uppförda av trä till en höjd av en och en halv våning. Fasaden är klädd med vit locklistpanel och i halvvåningen finns fronton samt liggande låga fönster. På taket ligger tvåkupiga tegelpannor”

Mot bakgrund av ovanstående vill vi att kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun visar handlingskraft och tar ansvar för att bostadshuset och den gamla boden bevaras för framtiden. Samt aktivt verkar för en framtida försäljning vilket tidigare utlovats. Dokumentation över byggnaderna i Studstorp tas fram snarast (kultur- och fritid).

Tacksam för snabb behandling av detta ärende!

På uppdrag av styrelsen i Tofteryd- Hagshults Hembygdsförening

Kjell Boberg
Ordförande

Taggar

1 reaktion på Hembygdsförening motsätter sig rivning

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *