Nyheter

Hemtjänst blir dyrare

Nyheter – Avgiften handlar främst om en signal för omvärlden att hemtjänsten kostar pengar, säger Peter Fransson (S) vice ordförande i socialnämnden.

Peter, vice ordförande i socialnämnden, förklarar varför gratis blir avgiftsbelagt

Avgifterna för hemtjänsten kommer att bli dyrare nästa år och trygghetslarmen kommer, från att vara gratis idag, till att bli avgiftsbelagd.

– Det här är några detaljer vi inte valt att bråka om. Hemtjänsten går inte ihop sig idag helt enkelt, förklarar Peter Fransson (S) vice ordförande i socialnämnden.

– De som använder hemtjänst regelbundet kommer snabbt upp i kommunens maxtaxa som ligger på 1 100 kronor. Det här är främst en signal till omvärlden att hemtjänsten kostar pengar. Vad gäller trygghetslarmen är det idag ett digitalt larm. Det är inte vem som helst som kan installera det i dag och det krävs definitivt ett hembesök, därav kostnaden, menar Peter Fransson.

Förslagen om avgfterna som bifölls vid socialnämndens möte.
Hemtjänst, omvårdnad och service 320 kronor/timmen (idag 250 kronor)
Trygghetslarm, digitalt 250 kronor/månad (idag 224 kronor)
Installationskostnad trygghetslarm 300 kronor/installation (idag gratis)
Avinstallation av trygghetslarm 150 kronor/avinstallation (idag gratis)
Larmbesök, vid larm som enda insats 320 kronor/timme (idag gratis)

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *