Nyheter

Het diskussion kring GC-plan: Nej till uppdatering

Nyheter I både kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har det varit livlig diskussion den senaste tiden kring gång- och cykelvägar i kommunen. I kommunstyrelsen föreslogs avslag på motionen gällande uppdatering av kommunens behov av cykelvägar, handlingsplan och genomförande. – Majoriteten har missförstått intentionen. Att prioritera Hok–Stigamo är ofattbart, där är det väl ingen som cyklar, säger oppositionen. 

Arkivbild på nybyggd cykelväg mellan Tofteryd och Skillingaryd

I motionen, som är inlämnad av Thomas Axelsson (KD), Jörgen Johansson (C) och Lennart Karlsson (EMP) i februari i år, önskades att cykelplanen snarast får genomgå en uppdatering av hela kommunens behov av cykelvägar, inkluderades typ av cykelväg och handlingsplan för genomförande.

Prioritering, tid för genomförande och budgetering ska tas fram i planen samt att en tidplan ska tillsammans med Trafikverket och andra parter där inte kommunen är väghållare, ska uppdateras. Motionen har varit hos tekniska nämnden där man föreslår kommunstyrelsen att avslå med motiveringen att gång- och cykelvägsplanen revideras årligen och att Trafikverkets prioriteringar när det kommer till gång- och cykelvägar hänger samman med den regionala gång- och cykelvägsplanen och budget för denna tas inom det regionala samarbetet. 

Efter kommunstyrelsens arbetsutskott var det irritation och hård ordväxling mellan partierna där Kenth (S) menar att ”det är en märklig motion, din majoritet tog beslut att uppdatera cykelplanen och nu i nya majoriteten ska vi göra det igen. Det får vara vissa gränser faktiskt. Vi kommer att förändra cykelplanen och det finns ingen realism. Det här är som att sparka in öppna dörrar. Jag förstår inte hur man tänker. Beslut finns redan och man har nyligen dessutom gjort en revidering av densamma. Då kan man inte säga ja till den här motionen, det blir ju omöjligt” menade vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i tekniska nämnden Kenth Williamsson (S) då för någon vecka sedan. Vid samma pressträff, efter arbetsutskottet kommenterar Thomas Axelsson (KD) så här ”vi vill ändra planens utformning, tyvärr fick vi nej på det. Märkligt att man inte vill göra en bättre gång- och cykelplan”. Gert Jonsson (M); ”Har vi en teknisk nämnd så måste de får jobba med planen. Här finns herrar i kommunstyrelsen som kan precis allt. Självinsikt så det är helt bedrövligt. Man kan inte vara världsmästare överallt”. 

När oppositionen var samlad för budgetpresentation berättade man så här: 

”Vi tycker att man missförstått intentionen av motionen. Vi vill att gång- och cykelplanen ska revideras med en tidsplan, prioriteringar och vilken typ av cykelbana. Enligt Trafikverket finns det åtta olika definitioner i en cykelplan. Nu blir det nej från tekniska nämndens ordförande Kenth Williamsson (S) som propagerar väldigt mycket emot det här och säger att man alla redan har en plan. Nu blev det votering under kommunstyrelsen där majoriteten sattes mot oppositionen och då vann majoriteten så klart”, berättade oppositionens ledare för en vecka sedan. 

Efter kommunstyrelsens sammanträde var det dags för pressinformation och då kommentarer Thomas Axelsson (KD) så här:
– Man är emot landsbygdsutveckling.

Kenth Williamsson (S);
– Märklig motion. Det är så att vi inte har tagit ställning till någon revidering. Vi gör det redan. Planen återremitterades till förvaltningen för ytterligare åtgärder. Tanken är med planen att man som tidigare ska göra en ordentlig revidering och det innebär att man istället utgår från trafiksäkerhetssynpunkt istället för ortsperspektivet. Arbetsutskottet i tekniska ställde sig bakom detta. Då får man ta detta vilka som mest prioriterade samt vad som är möjligt ekonomiskt. Det är den stora invändningen. Hade vi haft enormt mycket pengar hade vi kunnat göra cykelvägar. Vi har en begränsad budget och då gäller det att förhålla sig, var gör bäst nytta ur trafiksäkerhet. Då måste vi först ta reda på vilka som står längst fram i kön. Första revideringen av gång- och cykelplanen har vi haft.

Thomas Axelsson (KD);
– Det är en plan som ska revideras med att ta fram kostnadsförslag, tidsplan och vilken typ av cykelväg, det var det vi ville revidera. Plakatpolitik håller jag inte med om. Ni lägger ett förslag om cykelväg mellan Hok och Stigamo, det gick minsann att lägga en cykelväg där med regionens pengar. Finns väl inte en människa som cyklar där? Vi ville revidera planen. Revideringen skulle ha ett innehåll.

En oenig kommunstyrelse gick till votering vid sammanträdet där sju sa ja (M och S) till att avslå motionen, fem nej (C, SD, KD, EMP) och en ledamot avstod att rösta (L).

Det är kommunfullmäktige som lägger sista ordet och tar beslut i motionen om att gång- och cykelplanen.

Taggar

Dela


4 reaktioner på Het diskussion kring GC-plan: Nej till uppdatering

Ingen vågar cyklar för det är farligt, folk kör jättefort. Behöver ju cykelväg som Hok – Vaggeryd.
Mellan Hok – Svenarum där vågar ingen heller cykla, tror det det finns många som vill cykla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *