Nyheter

Hinderlöpbana och stängsel på VSOK-årsmöte

Nyheter Äntligen – ja, man kunde nästan höra lättnaden från medlemmarna i Vaggeryds SOK när beskedet kom vid årsmötet att elljusbanan vid Friluftsgården ska få modern, energisnål belysning.

Vaggeryds kommun har äntligen lämnat ut förfrågningsunderlag för ombyggnaden. Tanken är att arbetet med den nya belysningen ska påbörjas 1 augusti och att det ska vara avslutat den sista oktober. Dessförinnan är avsikten att VSOK-medlemmarna ska riva de gamla belysningsstolparna, över 100 stycken, samt plocka ned de gamla armaturerna och luftledningarna. På köpet får vaggerydsborna en inte fullt lika kuperad, något kortare och löpvänligare elljusbana.

Ett annat positivt besked för det kommande verksamhetsåret är att förrådsbyggnaden ska byggas till.

Däremot lär stängslet runt Höga Bränna finnas kvar under överskådlig tid. Vid årsmötet 2018 fattades beslut om att skriva till kommunstyrelsen med begäran om att nätstaketet runt höglänta strövområdet Höga Bränna ska tas bort. Föreningen vill göra detta tre hektar stora och tätortsnära område tillgängligt inte bara för VSOK:s medlemmar utan alla andra som gillar att ströva i terrängen kring Friluftsgården.

Inget har dock hänt under året. Istället har ärendet bollats fram och tillbaka mellan kommunstyrelse, tekniska utskottet och tekniska nämnden.

VSOK hade under 2018 ett 25-tal ungdomar i grundläggande orienteringsträning. Men utrymmet för främst orientering kring Friluftsgården mellan Södra Parkvägen och Tofterydsvägen och skjutfältsgränsen i söder har på senare år blivit allt mer kringskuret, nu senast i sydväst av bostäderna vid Götarps Hage/Nestors. Men också av kommunägd skog med mängder av nedfallna träd som inte tagits om hand.

Det stora som hände under 2018 var att föreningen deltog i arrangörsstaben för inte mindre än sju SM-tävlingar i orientering där tre genomfördes kring Rävaskansen i närheten av Hok. Intäkterna därifrån gjorde att föreningen kunde redovisa ett ekonomiskt överskott för året på närmare 20 000 kronor.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Roland Emanuelsson och Agneta Bjersgård.

En ny sektion/kommitté är på väg att etablera sig i föreningen, hinderbanelöparna. Årsmötet ställde sig positivt till att dessa bildar en sektion eller kommittén inom föreningen.

I styrelsen omvaldes Per Andersson, Peter Frisk och Stefan Stork. Kvarstående är Ben Heimdal, Ingemar Johannesson och Per Landin samt Ingemar Emilsson. Någon ny ordförande efter Lisbeth Karlsson som avgick för ett år sedan kunde dock inte väljas.

Text; VSOK

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *