Nyheter

Hjärtbesvär uppmärksammades inte tillräckligt

Nyheter En patient som sökte vård akut på vårdcentral på grund av bröstsmärtor, andningsbesvär och stress, fick recept på antibiotika. Två dagar senare påträffades patienten död. Brister i kommunikation med patienten och information mellan vårdpersonal har bidragit till att patientens bröstsmärtor inte uppmärksammades tillräckligt.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Det var i februari 2022 som patienten sökte akut på vårdcentral på grund av bröstsmärtor, andningsbesvär och stress. I samband med akut undersökning hos läkare pratar patienten mest om andra besvär än bröstsmärta. Patienten har problem med att tala svenska men läkaren uppfattar ändå att de förstår varandra tillräckligt bra för att en medicinsk bedömning ska kunna göras.

Läkaren uppfattar inte informationen i bokningen om att en orsak till det akuta besöket var bröstsmärta. EKG, blodtryck och syremättnad kontrolleras inte. Patienten får recept på antibiotika då man misstänkte infektion som orsak till besvären. Två dagar senare påträffas patienten död. Obduktion visar tecken på hjärtsjukdom. Om patientens bröstsmärta hade belysts mer omfattande i samband med läkarbesöket och om EKG hade kontrollerats hade patienten sannolikt remitterats till medicinklinik för akut utredning.

Taggar

Dela


8 reaktioner på Hjärtbesvär uppmärksammades inte tillräckligt

Vad var det för hjärtsjukdom som obduktionen visade? Var det en hjärtinfarkt eller någon annan hjärtsjukdom? EKG hör till utredningen av misstänkt kranskärlssjukdom / hjärtinfarkt, och om man då ser en hjärtinfarkt har man diagnosen. Men infarkter behöver inte synas på EKG och vid kranskärlssmärta (angina pectoris) är EKG ofta normalt.
Hur utredningen bedrivs styrs av vilka symtom patienten beskriver, och tydligen framkom då ingen misstanke om hjärtsjukdom. Då utreder man inte heller för hjärtsjukdom.
Vilka synpunkter hade Region Jönköpings Län i brevet till IVO?

Fick träffa en spansk läkare den ena dag och en finsk läkare dagen efter som skickade hem mig med ett recept på hostmedicin. Fick träffa den tredje läkare som skickade mig till akuten och jag blev inlagd. Katastrof på vårdcentralen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *