Nyheter

Hög personalfrånvaro i skolan och ansträngt i omsorgen

Nyheter Under de första veckorna 2022 har smittspridningen kraftigt ökat i landet, och i Vaggeryds kommun. Smittspridningen i samhället påverkar i allra högsta grad hur vi klarar att bemanna skola, vård och omsorg.

På grund av sjukdom och förhållningsregler för hushållskarantän är frånvaron högre än normalt vilket gör att verksamheter kan behöva göra prioriteringar i arbetsuppgifter och åtaganden.

Socialförvaltningen
Den höga samhällsspridningen innebär att socialförvaltningen befinner sig i ett väldigt ansträngt läge vilket till stor del utgörs av hög personalfrånvaro i samtliga verksamheter. Detta innebär att det görs dagliga anpassningar och prioriteringar av vissa insatser, där livsnödvändiga insatser prioriteras framför andra insatser. De personer som eventuellt får förändrad insats kontaktas i så fall av aktuell verksamhet. De uppdaterade förhållningsreglerna för hushållskontakter kommer förhoppningsvis att underlätta för verksamheterna.

Socialförvaltningen har i dagsläget inte genomfört några större förändringar i sina verksamheter; aktiviteter genomförs i alternativ och/eller smittskyddsanpassad form.

Förskola
Många av förskolorna har haft en mycket hög personalfrånvaro under de senaste två veckorna. Alla förskolor har trots det kunnat hålla öppet och på ett tryggt sätt ta emot barn vars föräldrar arbetar, däremot har så kallade 15-timmarsbarn fått vara hemma på flera av förskolorna.

Grundskola
Flera av grundskolorna har haft en mycket hög personalfrånvaro de första veckorna på terminen. Två klasser på Hjortsjöskolan har varit hemma med skolarbete, men de är nu tillbaka och får undervisning på plats igen.

Fenix
På gymnasiet/vuxenutbildningen har terminen startat med undervisning på plats enligt de direktiv som finns. Personalfrånvaron har varit förhållandevis låg under terminens första veckor.

Måltider i förskola och skola
Även i våra kök har vi haft en väldigt hög personalfrånvaro, vilket medför att det på vissa förskolor och skolor gjort förändringar i matsedeln.

Barn- och utbildningsförvaltningen prioriterar att hålla förskolor och skolor öppna, både för att det är det bästa för barn och elever, men också för att ge föräldrar möjlighet att arbeta. För att lösa detta trots en väldigt hög personalfrånvaro prioriterar vi det som är allra viktigast just nu och omfördelar personal vid behov. Den personal som är på plats ställer upp utöver det vanliga och täcker upp för de som behöver vara hemma. Vi har även fått viss hjälp från andra verksamheter i kommunen. Vi vill rikta ett varmt tack till er vårdnadshavare för er hjälp och förståelse!

Kultur- och fritidsförvaltningen
Simhallarna i Vaggeryd och Skillingaryd har öppet för bokade besök från och med den 19 januari.

Källa: Vaggeryds kommun

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *