Nyheter

Höga betyg – ”Vi är på rätt väg”

Nyheter Resultaten från kultur och fritidsförvaltningens enkät visar att de har bättre medarbetarengagemang än resterande förvaltningar i kommunen.

Arkivbild

– Även om en enkät inte innebär en heltäckande bild så ger det en signal och resultaten indikerar att vi är på rätt väg, menar David Norrfjärd, kultur- och fritidschef i Vaggeryds kommun.

Resultaten är en överblicksbild av medarbetarnas upplevelser och är ett underlag i det ständigt pågående systematiska förändringsarbetet. Själva enkäten består av nio påstående om HME (Hållbart MedarbetarEngagnemang) och är framtagna av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) med syfte att mäta arbetsplatsen medarbetarengagemang.

Resultaten presenteras i jämförelse till Vaggeryds kommun andra förvaltningar och är uppdelade i tre delindex, (motivation, ledarskap och styrning) för att tydligt och enkelt beskriva de viktigaste parametrarna för verksamhetens medarbetarengangemang.

Sammanställningen visar att kultur- och fritidsavdelningen har ett högre snitt på alla punkter inom motivation, ledarskap och styrning jämfört med kommunens snitt. ”Mitt arbete känns meningsfullt”, ”min närmsta chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser” och ”jag är insatt i min arbetsplats mål” är exempel på en fråga från varje delindex.

Utöver kultur- och fritidsavdelningens positiva svar så är det värt att lyfta fram att alla snittvärden förutom ett ligger över 4, på en skala från 1-5.

– Vi arbetar medvetet mot samma målsättningar tillsammans i hela förvaltningen. Vi försöker uppmuntra nya metoder och arbetssätt och vi har roligt. Både chefer, medarbetare och fackliga representater tar ett gemensamt ansvar och ser det som att vi är varandras arbetsmiljö, avslutar Norrfjärd.

 

Text: Linn Törnberg

Taggar

Dela


1 reaktion på Höga betyg – ”Vi är på rätt väg”

Bra betyg att chefen tar hand om sina anställda….
Dock hade enkäten varit bättre att fråga kommuninvånarna om deras nöjdhet med densamma.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *