Nyheter

Höga planer på Jönköpingsvägen

Nyheter En ansökan om ett planbesked lämnades in från en privat aktör till kommunstyrelsens arbetsutskott. Totalt sett kan det blir upp till tre våningar i två hyreshus.

Sparven 3 och Lärkan 9. Två tomter i Vaggeryd. En av dessa är bebyggd i dag, en inte. Arbetsutskottet var lite tveksamma till att ändra detaljplanen och valde att skjuta fram beslutet till kommunstyrelsen.

– Vi har fått in önskan om att bygga upp till tre våningar. Hade det varit två så hade ärendet kommit direkt till miljö- och bygg. Men man vill få ut mer utav de två tilltänkta fastigheterna. Här var en diskussion, då vi måste ändra detaljplanen. Vi hänsköt ärendet till kommunstyrelsens sammanträde, säger Gert Jonsson (M), ordförande i kommunstyrelsen.

I ansökan, som inkom i slutet av oktober, finns det angivet att att 11 till 13 bostadsrättslägenheter ska uppföras inom respektive fastighet. Detaljplanen som gäller i dag tillåter inte byggnation i tre våningar.  Båda fastigheterna ligger utmed Jönköpingsvägen i Vaggeryd. Sparven 3, med anslutning mot Strandvägen, är i dag bebyggd med ett enplanshus och Lärkan 9, som kan anslutas via Korpgatan, är obebyggd och består av gräsmark.

Här är de markerade fastigheterna

Taggar

Dela


5 reaktioner på Höga planer på Jönköpingsvägen

Det får jag verkligen hoppas att det inte blir beviljat , det lär sänka värdet på våra villor rejält om vi får en trevånings koloss som tar bort all eftermiddagssol och kvällssol.

Voitto Söderman

Då vore det på sin plats att de gör något åt de som fortfarande tror att E4 går igenom Vaggeryd. Det är 50 som gäller men hade varit bra om man kunde få ner den till 30 och sätta dit lite farthinder.

Det hoppas jag att kommunen låter bli att ändra. Tomten ligger bredvid vår tomt och det skulle i så fall innebära att det är det enda trevåningshuset på Jönköpingsvägen. Och hur tänker man från kommunens håll med parkeringar? Jag hoppas verkligen att kommunen tänker till!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *