Nyheter

Högt betyg i premiärmätning

Nyheter Vaggeryds kommun på plats 40 i Sveriges kommuner och landstings (SKL) servicemätning om företagsklimatet 2018

Arkivfoto; Gert Jonsson (M) är nöjd

Företagare fortsätter att ge kommunernas service allt bättre omdömen, visar en mätning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL har sedan 2010 gjort sex så kallade öppna jämförelser av hur nöjda företagare är med kommunernas service och effektivitet i myndighetsutövningen. Kommunernas genomsnittliga NKI-värde (NKI: Nöjd kund-index) har ökat vid varje tillfälle, från 66 till 72 av 100 möjliga. 

Vaggeryds kommun har nu för första gången varit med i servicemätningen och fick ett NKI-värde på 77 vilket gör att kommunen hamnar på plats 40 av 170 deltagande kommuner. Det första resultatet visar att företagare ger bra betyg till kommunens myndighetsservice 2018. Bygglov får mycket höga resultat inom alla områden.

Svarsfrekvensen bland företagarna i Vaggeryds kommun är hög (75%) vilket innebär 47 svarande företag. För alla ärenden som inkluderar privatpersoner och offentlig sektor blev det 69 % svarsfrekvens och totalt 110 svar.

Plats 40 av 170 kommuner

Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service på sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. För Vaggeryds kommuns blev resultatet plats 10 för bygglov med 83 (mycket högt) i betygsindex, plats 77 (högt) för livsmedelstillsyn med 77 i betygsindex och plats 93 miljö/hälsoskydd med 66 (godkänt) i betygsindex.

  • Inget myndighetsområde har fått underkänt.
  • Attityden och bemötandet får goda betyg över rikssnittet inom samtliga myndighetsområden.
  • Förbättringsområde är information på webbplatsen för miljö och hälsoskydd.

Höga resultat

Bygglov får mycket höga resultat inom alla områden, det högsta betyget gäller den skriftliga informationen, men även bemötande, tillgänglighet, effektivitet och kompetens samt rättssäkerhet får samtliga över 80, det vill säga, mycket höga poäng.

– Det är roligt att vi får så bra resultat, då det är första gången vi gör det här. Extra glädjande är att så många företagare svarat. Det är ett kvitto på att vi gör vad vi kan som kommun, och det är alltid bra att få konkreta förslag på vad vi kan göra bättre, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Fotnot; Pressmeddelande från Vaggeryds kommun

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *