Nyheter

Högt tempo och tidspress två av orsakerna till högt slutpris

Nyheter Det var Bullerbyns förskola, Stjärnfabriken, Hjortsjöskolan, Fågelforsskolan, Åvikens förskola, tillagningskök och övningsbyggnaden på Hjortsjöskolan som skulle få en ekonomisk slutredovisning. Samtliga projekt har gått långt över kassan än vad det var tänkt från början

I oktober 2019 började jobbet med tillagningsköket vid Hjortsjöskolan. Arkivbild

Magnus Ljunggren, chef för tekniska förvaltningen, redogjorde för sammanfattningen av slutredovisningar.
– I handlingar som slutredovisningen redogör är för ursprunglig budget. Tidslinje, ekonomiskt slutresultat, ombudgeteringar och bilagor som kan vara laddstolpar, investeringutredning, saneringar, ritningar och solceller bland annat. 

– Det finns oönskade förekomster. Det finns vissa mönster. Alla har inte alla delar utan det finns variation. Ser man hur projektet börjar så kan man konstatera att det är lite övermod i budgetering och kalkylering. Allt har inte varit med från början, helheten har inte fångats innan start. Det har tillkommit behov under pågående projekt, visst planerat underhåll gick till driften och man förde över kostnaderna till investeringsprojekten. Det finns vissa politiska beslut under pågående projekt. Det har varit ett extremt högt tempo med tidspress. 

Redovisningarna som har kostat mycket mer än vad som var tänkt har fört en en del gott med sig innanför väggarna på Skillingehus. 

– Mycket gjort på kort tid, nöjda är dom från verksamheten så det finns en funktion med det som uppnåtts. Investeringsprocessen är bättre uppstyrt idag än tidigare. Det är en högre medvetenhet, beslut, ansvar och uppföljning, avrundar Magnus Ljunggren, teknisk chef på kommunen. 

Pelle Philip (C) undrar över oförutsedda utgifter. ”Det var en stor avvikelse när det gäller Hjortsjöskolan, hur kommer det sig”.
– Tittar man där så brukar det vara med i kalkylen. Här finns bland annat sanering, undertak och belysning, svarar tekniska chefen Magnus Ljunggren.

Kenneth Åberg (S);
– Vi har fått ett ganska bra material, men jag har en fråga gällande Hasseln 7, stjärnfabriken. Vi har satt all inclusive som ett begrepp. Med en rundresa med tidigare fastighetschefen planerades utemiljön bakom stjärnfabriken, kan du berätta vad som händer där?

– En budget är avsatt i socialnämnden och tanken är att det här skulle börja mycket tidigare. En dialog pågår vad de vill ha. Det behöver schaktas av och sedan sätta produkter för att bedriva verksamheten, svarar Magnus Ljunggren som nämner att det är avsatt 500 000 kronor i budget för utemiljön bakom stjärnfabriken. 

Carina Ödebrink (S);
– Det är väldigt mycket projekt som är i gång, har vi resurser att möta allt. Kan du peka på något?

– Vi är en mindre kommunen och det har gått tungt att hålla i detta rent i förhållande till resurser och förmåga samt även kommunens kassa, svarar Magnus Ljunggren. 

Kenth Williamsson (S);
– När vi såg de här genomlysningarna var det två delar. Oklara uppdrag och otydlig rollfördelning. Hur ser du på det?

– Tjänstemän jobbar på olika nämnder, sen kan man alltid informera men man kan inte besluta. Som tjänsteman ska man ha sin huvudnämnd men samtidigt jobba över gränserna, svarar Magnus Ljunggren och fortsätter och menar på att det ska vara en nämnd som är huvudansvarig. 

Atcha Adında (L);
– Slutredovsningen gällande Fågelforsskolan och Hjortsjöskolan, redovisningarna är identisk. Är det rätt?

– Byggnaderna är byggda samtidigt, samma förutsättning, lika många elever per klassrum. Det är två paralleller, samma problematik och det är inte så enkelt att kostnaden blir exakt samma. Ventilationskrav, svarar Magnus Ljunggren. 

Fotnot; Framöver redovisas respektive projekt

Taggar

3 reaktioner på Högt tempo och tidspress två av orsakerna till högt slutpris

Man skulle kanske gjort en bättre inspektion innan man köpte till exempel Sveningssons. Den reparationen blev väl lika dyr som köpesumman. Och kanske inte perfekt läge för den verksamheten heller

Håller med Promenerande

Läget för verksamheten är inte bra, stor trafikerad gata utanför

Lokalerna är inte anpassade inomhus ännu och verksamhet har varit igång sedan 1 april 2019

Inte tillräckligt med parkering för personal, besökare, brukare med egna bilar eller färdtjänst

Listan kan göras lång

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *