Nyheter

Tågutropen minskar

Nyheter Från och med måndag 15 november kommer utrop på stationer bara att ske om tåget är försenat eller vid någon annan förändring, exempelvis spårbyte.

Arkivbild

Det gör att utropen används på samma sätt i hela landet – och att utropen lyfter någon form av ändring inför resan.

På de flesta järnvägsstationer sker högtalarutrop bara om tåget är försenat eller vid någon annan förändring, som till exempel ett spårbyte. På 86 av landets 481 stationer med högtalare har det även skett utrop för tåg som avgår i tid, från rätt spår och som inte har några andra avvikelser. Dessa utrop tas nu bort helt från och med den 15 november, vilket gör att utropen kommer att användas på samma sätt på alla stationer i landet.

– Vi vill att det ska bli tydligare för resenären att högtalarutrop innebär någon form av förändring inför tågresan, det kan till exempel handla om ändrad avgångstid, spårbyte eller andra brådskande besked, säger Tomas Gustafsson, enhetschef Trafikverket.

Genom resenärsstudier och bland annat järnvägsbranschens gemensamma kundundersökning om nöjdheten med trafik- och resenärsinformationen, går det att se att majoriteten resenärer inte hämtar information om tågets avgång via utropen så länge ingen trafikstörning inträffat. Däremot upplevs högtalarutropen som viktiga vid till exempel spårändringar.

– Trafikinformationen vid trafikstörningar behöver bli bättre och vi har igång flera utvecklingsarbeten för att den ska bli både tydligare och mer samstämmig, säger Tomas Gustafsson.

För personer med synnedsättning finns fler sätt att få trafikinformation om till exempel tågets avgångstid, bland annat genom så kallade pratorer, där det går att få trafikinformation uppläst. Dessa finns nu på de flesta järnvägsstationer. Det finns även möjlighet att beställa ledsagning. Fler initiativ är på gång inför nästa år, bland annat en mobilapp som tagits fram i samarbete med Synskadades Riksförbund.

– Vi är snart klara med att ta fram en ny app med trafikinformation som vänder sig till personer med synnedsättning. Den kommer kunna gå att ladda ner i början av nästa år, säger Tomas Gustafsson.

Trafikverket ser även över möjligheten att införa engelska utrop om förändringar och förseningar på alla järnvägsstationer i landet.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *