Nyheter

Hok: 40 bostäder planeras vid herrgården

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott blev det ett positivt besked gällande planbesked och planuppdrag för bostäder intill golfbanan i Hok. 

Här planeras bostäder. Foto från kommunens handlingar

I juni inkom en ansökan till kommunen gällande ett planbesked i syfte att ta fram en ny detaljplan. På marken, som är privatägd, ansöks det om att bygga bostäder. Vissa utredningar bedöms göras när det gäller att bedöma om marken är lämplig för ändamålet. Dessa utredningar, markprojekteringar och byggnation av planområdet bekostas av exploatören. 

– Det här är ett spännande planbesked och uppdrag och det är ganska så stort och omfattande. 40 bostäder intill golfbanan. Vi lämnar ett positivt besked, så detaljplanearbetet kan komma igång i slutet av detta året, säger Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen. 

I handlingarna finns att läsa att området kan möjliggöra etablering av ny bostadsbebyggelse av småskalig form i naturnära läge. Bostäder i varierande storlekar som är anpassade till omgivande landskapskaraktär. 

Projektet avser byggnation av bostäder i form av enbostadshus, radhus och kedjehus i två olika delområden. I den norra delen planeras för en blandning av radhus, kedjehus och villatomter och i den södra/östra delen avses villatomter. Den södra delen rymmer 14 villatomter och den norra utgör en yta på 15 000 kvadratmeter, där bebyggelsen önskas att prövas i upp till två våningar. 

Taggar

Dela


2 reaktioner på Hok: 40 bostäder planeras vid herrgården

Sara Mejving, varför lägger ni bara in miniatyrbilder av kartor och liknande? Jag vill kunna klicka upp och se vad det föreställer. Alternativt länka till kommunens original.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *