Nyheter

Holger tvångsförflyttas nästa vecka: ”Inga kommentarer”

Nyheter Trots att ett boende i Jönköping är på gång verkställer Vaggeryds kommun Holger Klintenbergs tvångsflytt till Mölndal. Nu har en namninsamling för att förhindra flytten startats.

Holger Klintenberg och Skillingehus. Foto: Sara Mejving och privat

De anhörigas kamp för att ME-sjuke Holger Klintenberg ska få rätt vård har varit en följetong under flera år. 2021 beslutades det att han ska flyttas från Vaggeryds kommun till ett boende i Mölndal. Något hans anhöriga motsätter sig då de menar att kontakten med anhöriga kommer minskas drastiskt på grund av avståndet.

”Blir alldeles för ansträngande”

Familjen berättar för Skillingaryd.nu att de har ett boende i Jönköping på gång, men det är inte hundra procent klart än när han kan flytta in. Därför kom beskedet för några veckor sedan att han ändå ska flyttas till Mölndal som ett dråpslag.
– Två flyttar blir alldeles för ansträngande för honom och Jönköping ska han till så snart det är möjligt, berättar en anhörig.

En namninsamling kallad ”Rädda Holger” har startats och under fredagsmorgonen hade den samlat 864 namn. I beskrivningen står att läsa bland annat följande:
”Denna resa som kommer ske med tvång är väldigt riskfylld för Holger. Det är bra att veta att Holger själv har inte något inflytande över detta beslut. Holger kommer nu inte ha någon som kan tolka åt honom och det gör att han förlorar sin trygghet”.

”Kan tyna bort och dö”

Marie Sonesson Lönngren är talesperson för namninsamlingen. Hon och hennes man är vänner till Holgers föräldrar. Hon berättar att föräldrarna är väldigt ledsna.
– Han kommer vara ensam där i Mölndal och han behöver närheten till sina anhöriga. Han behöver det för sin psykiska hälsa. Jag är utbildad inom vården och vet vad psykisk hälsa kan göra för den fysiska. Du kan tyna bort och dö av psykisk ohälsa.

Men nu blir alltså flytten av. Vaggeryds kommun har genom Maria Nordgren, som är verksamhetschef på socialförvaltningen, skickat ut ett verkställighetsbeslut med en plan för hur flytten nästa vecka ska gå till. Vi har sökt Maria Nordgren som hänvisar till sekretess när vi vill ställa frågor.
– Som du säkert vet och förstår kan jag aldrig uttala mig i enskilda ärenden, ej heller i detta fallet.

”Inga kommentarer”

Vi skickade ändå iväg några frågor till Maria Nordgren i händelse av att hon kanske skulle kunna bemöta någonting.

Enligt de anhöriga så är det på gång med boende i Jönköping. Varför utsätter ni då Holger för en flytt till Mölndal när ett boende på närmre håll troligtvis blir klart i närtid?

En namninsamling där det i dagsläget är över 800 påskrifter har startats. Kan opinionen få er att omvärdera beslutet?

Utifrån sett så verkar detta hjärtlöst agerat av kommunen. Dina tankar om det?

Vad krävs för att stoppa flytten av Holger till Mölndal?

Maria Norgren svarar att hon inte kan svara och när vi frågar om någon annan på förvaltningen kan svara på våra frågor så svarar hon följande:
– Nej, det finns det inte då offentlighets- och sekretesslagen gäller all personal, oavsett titel, inom socialförvaltningen.

Taggar

Dela


49 reaktioner på Holger tvångsförflyttas nästa vecka: ”Inga kommentarer”

Även om några av Sveriges största experter inom MS/CFS finns i Mölndal dit man vill flytta Holger så är det moraliskt fel att flytta honom långt ifrån de anhöriga om det är mot Holgers och hans anhörigas vilja. Patientens önskemål ska alltid komma först så länge patienten inte framför lagvidriga önskemål.

Att det blev Mölndal beror inte på ME-expertis.
Hans boende där är på en gruppbostad utan ME-kunskap.
Att påstå att ni bara skall veta vad personal har fått utstå av anhöriga. Detta är en falsk beskyllning. Någon gång skall sanningen komma fram.
Anhöriga har bett att få händelser som hänt på boendet, men har inte fått något.

Personligen är jag inte insatt i allt. Vill ändå poängtera vissa grundpelare inom sjukvården känt sedan min utbildning på 60-talet. Vård skall ges enligt vad sjukdomen kräver. Personalen skall alltid hjälpa, aldrig skada och ibland bota. Komplikationer skall förebyggas. Trycksår och droppfot skall förebyggas. Det får inte förekomma. Vad som det skrivits om tidigare är bland annat att patienten fått droppfot, vilket tyder på vanvård och inget annat. Vems ansvar är det?

Artikeln handlar om att Holgers vänner gjort en namninsamling, med över 850 namn, för att Holger ska få bo kvar några veckor tills allt är klart i Jönköping. Var jag mycket sjuk skulle jag absolut vilja bo nära mina anhöriga . Om inte så blir det två flyttar på kort tid vilket är en alldeles för stor påfrestning när man har mycket svår ME. Holger behöver sin familj och sina vänner.

Det finns alltid flera sidor av vad som skett. Holgers föräldrar kan alltid begära ut all dokumentation av myndigheterna för att påvisa eventuellt myndighetsmissbruk. Om man nu vill visa hela eller delar av dokumentationen. Ingen sekretess som hindrar detta.

Det är inte heller som många tror, att man försöker bli av med problemet, genom att flytta Holger långt härifrån. I Mölndal finns en av Sveriges mest engagerade och erfarna läkare inom just ME/CFS. Flytten görs, förstås, för att hjälpa Holger.

Hur insatt är du?
Gottfriesmottagningen (Gottfries Clinic), Mölndal, Göteborg. Är nedlagd efter politikers beslut.

Det är märkligt hur en familj kan gå ut offentligt och uttrycka så mycket missnöje och personliga påhopp mot personal för att sedan bli arga över en tvångsförflyttning. Klart att det blir en arbetsmiljöfråga när personal slutar på grund av den offentliga kritik de fått utstå.

Sekretessen är till för att skydda vårdtagare, inte dåliga myndighetschefer!
Att som myndighetschef vägra kommentera helt rimliga frågor på kommunens eget agerande känns helt orimligt. Hur ska ansvar kunna utkrävas vid maktmissbruk då?
Familjen runt Holger är fina människor, inte några bråkstakar! En familj som kämpar för att deras son och bror ska få adekvat och bästa hjälp.
All heder åt alla familjer som kämpar för sina barn!
Putin kör med blålögner, och Vaggeryds kommun med sekretess. Sanningen kommer alltid att komma fram, och segra till slut.

Är bara de anhörigas perspektiv som lyfts fram. Finns en annan sida som inte kommer till tals på grund av sekretess men skulle den sidan lyftas fram skulle familjens hejarklack minska dramatiskt. Finns inte någon annan innevånare i Vaggeryd som fått så mycket hjälp som Holger.
Bra att kammarrätten har fattat ett beslut om flytt.

Jenni Jag tycker du skall vara aktsam det du skriver.
Vad vet du vad Holger har fått och vet du allt vad andra fått?
Är du så insatt i detta? Eller är det hörsägen?
Kommunen har en skyldighet att ge bra vård till alla.
Kommunen är beredd att ge extern vård i Mölndal. Vet du vad det skulle kosta? Det är en hög kostnad att köpa dessa platser i många år.
Du verkar också veta en hel som är sekretess som anhöriga inte fått veta.

Sven – jag skrev inget om någon klinik. Läkare och kunskap kan ju finnas ändå. Tanken är väl ändå att Holger ska få vård som han kan må bra av. Om man inte ser några förbättringar med nuvarande vård, är det väl föredömligt att man försöker hitta nya möjligheter ?

Tack. När han är född och uppvuxen i kommunen och bott här hela livet förstår jag inte beslutet.
Men vi flesta vet ju inte vad som hänt där emellan.
Många blir aldrig nöjda och vill bara ha mer.
Vi får lita på myndigheters beslut.

Holger flyttade till Rosengård och läste teologi i Malmö och Lund. Han har en magisterexamen.
Holger är en lugn och omtänksam person som ofta säger förlåt en extra gång.
Han har en grym sjukdom ME.
Det är inte rätt det som händer. Om det nu är sant allt som skrivs om anhöriga så är det fel att behandla honom på detta sätt.

Det finns alltid ett myndighetsperspektiv som allmänheten inte kan få ta del av på grund av sekretess så en helhetsbild är omöjlig att få. Den bilden som delas av anhöriga är inte heller den hela sanningen för den är färgad av att vara nära anhörig till en svårt sjuk och alla känslor det medför, man behöver båda perspektiven för att som utomstående kunna ha en uppfattning i om det är rätt eller fel. Det finns nog många delar i detta ärende som gör att beslut är fattat så som gjorts men som då på grund av sekretesskyddet för den enskilde inte kan delas med allmänheten. Det har ju varit många turer i ärendet och finns såklart grunder som har gjort att myndighet har fattat det beslut som de har gjort och som kammarrätten också har fastställt.

Myndigheten, i det här fallet socialnämndens arbetsutskott kan ju heller inte ha helhetsperspektivet eftersom de inte kan sätta sig in i hur förtvivlade föräldrar reagerar när deras barn blir svårt sjukt. Det gäller inte bara det aktuella fallet. Det är lätt att ta skydd bakom lagar mm men att agera med ett humant bemötande, vilket inte är olagligt, verkar tyvärr svårare. Innevarande mandatperiod är snart slut så det kanske finns hopp?

Jag har följt Holgers öde i Skillingaryd.nu ganska länge. Jag lider med hans sjukdom. Dock så får ju inte den andra sidan chansen att bemöta det som skrivs eftersom det går under sekretess, så det är väldigt svårt att få en helhetsbild, men jag önskar er lycka till i kampen.

Holger Klintenberg är svårt sjuk. Ett oerhört lidande för honom och för hans familj.
Vaggeryds kommun är svårt sjuk. Det har vållat Holger och familjen väldigt mycket onödigt lidande.
En frisk kommun hade varit ett stöd för Holger och hans familj.
Nu ska han utvisas från sin egen hem kommunen.
En skandal.

Har inte läst om detta så länge men det verkar inte som att kommunen har möjlighet att tillgodose vårdbehovet. Holgers vänner/familj har tryckt på för ett bättre boende och kommunen är beredd att betala för detta och boendet i Mölndal är beredd att ta emot honom.
Finns det ett kontrakt med inflyttningsdatum i Jönköping så är det fantastiskt och då tycker man att kommunen kunde behålla boendet här lite till för den sjukes skull.
Finns det bara en förhoppning om boende i Jönköping behöver vi kanske inse att resurser är begränsade och att de prioriteras. Hur de prioriteras kan vi ha olika åsikter om, Holgers nära har sitt perspektiv, många andra svårt sjuka sina och det är många som inte får absolut bästa vård.
Må det bli så bra som det går för Holger.

Nu tycker jag ni är för otroliga på Vaggeryds kommun. Har ni inga känslor för medmänniskan? En sjuk person ska man behandla med medmänsklighet. Kanske det är er tur nästa gång det går snabbt att bli sjuk.

Jag undrar vad dessa anhöriga har gjort som är så mycket värre än vad andra anhöriga gör? Har aldrig hört talas om att det hänt tidigare att en vårdtagare tvångsförflyttas för att de anhöriga är ett problem. Man straffar fel person.

Det är många som utan att känna till hela bilden har starka åsikter i ärendet. Det finns en annan sida i detta, och det är hur vårdpersonal har blivit behandlade av anhöriga. Kanske har situationen till slut blivit ohållbar…
Jag hoppas innerligt att man ser till Holgers bästa i det här.

Från att vara ett vårdärende har detta blivit ett ärende rörande arbetsmiljö och inte en fråga om Holgers hälsa och behov av vård.
Kommunens hantering i detta ärende saknar motstycke. En stor vårdskandal är vad det är. Utlåtande via namninsamlingar, externa läkare, kompetenta specialister och experter, rikspolitiker, jurister och andra kommuners tjänstemän har inte förändrat synen i detta ärende. Alla har fel enligt vår kommuns tjänstemän och inblandade politiker.
Man har gjort detta till ett ärende som mer handlar om prestige och dålig kommunikation mellan inblandade parter.
Gör om och gör rätt.

Snacka om att sparka på den som ligger! Vedervärdigt agerat av tjänstemännen i kommunen! Er uppgift är att hjälpa, inte stjälpa den som redan lider. Med beslutsrätt över folks liv på detta sätt har man ett enormt ansvar, som man uppenbart inte tar på allvar inom Vaggeryds kommun. Har ni ingen förmåga till perspektivtagning och empati? Eller kunskap för den delen? Ett fult och enkelt sätt för er att bli av med ett ”problem” – bara flytta en utsatt människa till ett annat boende. För er är det ett jobb, för Holger och hans familj hela livet.
Inför tjänstemannaansvar så att individer med denna typ av beslutsrätt kan ställas till svars!
Leg. psykolog med mycket erfarenhet av, och god insikt i, vård och omsorg

Tillägg:
Tänk om beslutsfattare, chefer och vårdpersonal i stället för att försöka undslippa ansvar, skulle axla ansvaret och lägga manken till för att skapa så bra förutsättningar för Holger (och andra patienter). Tänk vad mycket skillnad man skulle kunna göra och vad mycket roligare arbetet skulle bli.

Holger (Karlsson) är född och uppväxt i Vaggeryd och gått gymnasiet på Fenix.
Nu är han svårt sjuk och blir utvisad från sin hemkommun.

Vem vinner på detta beslut? Absolut inte Holger och hans anhöriga. Det vore bättre om Holger fick
komma till Jönköping istället. Ett bättre beslut för miljön också. Vaggeryd tur och retur Mölndal cirka 36 mil. Vaggeryd tur och retur Jönköping cirka 8 mil.

Det här fallet är tragiskt för alla inblandade , inte minst H själv. Men hur man kan gå emot en persons självbestämmanderrätt som finns reglerat i alla lagar som styr vård och omsorg är för mig helt förkastligt.

Jag kan inte tänka mig att det drabbar kommunpersonal illa. Vad är det ni menar att ni stått ut med? Har själv varit med och vårdat Holger ett par gånger och det är vanliga hemtjänstinsatser som är fullt rimliga att utföra på de vis han behöver. Rädda Holger och håll honom nära familjen!

Ojojoj ni som kommenterar har inte en aning om vad ni ens pratar om. Pinsamt för sjutton, ni har ingen aning om vad anställda inom kommunen har fått stå ut med .

Har du sagt A får du säga B!
Vad kan anställda inom kommunen ha fått stå ut med? Berätta!

Vad kan motsvara det man nu utsätter Holger för? Skriv vad du menar.
Holger är svårt sjuk och kan rimligtvis inte orsaka kommunen något större obehag. Däremot kan Holger bli ännu sämre i sin sjukdom. Kanske till och med så sjuk att han inte överlever.

Hoppas inte du som skriver detta är en av vårdarna som tar hand om Holger. Då tycker jag synd om Holger och hans anhöriga.

Beslutet behöver ju inte vara olagligt, men däremot omänskligt. Ett stort nederlag för Vaggeryds kommun vad gäller bemötande och humanitet.

Varför så akut o flytta nu! Kan man inte invänta plats i Jönköping?
Så han ha närmre till familj och anhöriga!

Nä detta är Vaggeryds kommun visst ska vi vara stolta över att detta kan hända ELLER!! tänk om det hade varit en av era anhöriga kära kommunchefer och handläggare sug på den karamellen. Men det drabbar ju inte er ELLER?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *