Nyheter

Holma gård

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera vad som finns på många av de informationsskyltar som är uppsatta i Vaggeryds kommun. Det är våra hembygdsföreningar som har sammanställt informationen på skyltarna. Du har säkert stött på någon av dessa skyltar när du vandrat runt. 

På kullen bakom låg den stora ståtliga mangårdsbyggnaden från 1840. Holma gård kallades ofta ”Storaholma”. Den gamla kronogården Holma 1:1 har anor tillbaka till tidigt 1700-tal. Livet på denna gamla befälsgård är väl dokumenterad. Ex i ett ”synebrev” daterat 1724 beskrivs de olika byggnaderna på copralbostället Holma. Det fanns då cirka 25 byggnader mer eller mindre i hopbyggda. Från 1800-talet finns många historier från fanjunkaren M Alexander Nystedt levende, han hade blans annat deltagit i Napoleonkrigen. Nystedt var ogift, men hade 3 barn tillsammans med pigan Britta Jonsdotter. Vid denna tid hörde även torpen Hallafors och Korskärret till Holma. Från denna tid finns endast det gamla 1700-talmagasinet kvar på höjden, med en stor stensatt potatiskällare under. 

Kronogården som på 1900-talet ägdes av Domänverket såldes till Fortifikationsverket 1941, i samband med utvidgningen av artilleriskjutfältet norrut. Kronogården var då den största gården
i Tofteryds socken, 252 hektar. Gården ingår numera i Skillingaryds skjutfält. 1950 byggdes en stor ny ladugård och ekonomibyggnad  samtidigt renoverades/moderniserades den stora gamla fina mangårdsbyggnaden. Den sista arrendatorn som bodde på Holma gård var Sven Andreasson med familj som flyttade in 1951.

1967 tvingades tyvärr  Sven och Berit samt barnen Birgitta och Monika Andreasson att flytta från Holma, militären ville inte ha några boende i Holma. Huset fick stå öde utan underhåll några år och revs sedan i mitten av 1980-talet. Kvar på gården finns nu endast den stora ladugården och det gamla 1700-tals magasinet. Båda står nu tomma och utan underhåll.

Åker- och betesmark arrenderas och brukas nu på bra sätt av Svante Björn Taglarp.

Tofteryd Hagshults hembygdsförening

Häradsvägen gick i en slinga mellan huset och ladugården. På fotot syns även en äldre ladugård med rännesbro. Foto från 1940-talet.  [1/4]

Nils Jonsson framför gårdshuset söderifrån. Foto från 1973.  [2/4]

Familjen Karlsson framför gårdshuset i Holma. Från vänster Inger, Eva, Bernt, Alfons och Berit. Arrendator fram till 1950. Foto omkring  1941.  [3/4]

  [4/4]

Taggar

Dela


1 reaktion på Holma gård

Hej! Bra att Holma uppmärksammas!

För ett par år sen gjorde jag för Vaggeryds kommun en rapport om tidigare artiklar om Holma av Joel Andersson med flera och en del egen forskning på Krigsarkivet och Riksarkivet i Stockholm.

Holma gård har medeltida anor och gården och dess ägare nämns i flera medeltida dokument. Flera ägare med intressant historia.

Den omtalade och egensinniga gårdsherren i början av 1800-talet hette Nysbeth i efternamn. Alltså inte Nystedt. Från adliga familjen Nysbeth eller Nisbeth, en av hans döttrar gift med Ekwurtzel i Byarums socken.

Det stora sädesmagasin vi ser på höjden vid Holma – som ett monument över den stora gård som funnits här och gårdens militära historia – uppfördes 1851 på uppdrag av Andreas Åkerlund, en av bygdens viktiga personer, som drev järnbruk i Å Elghammar och Götafors och också arrenderade Holma av kronan. Hoppas kunna presentera alla uppgifter om Holma vid offentligt föredrag framöver.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *