Natur

Holma sädesmagasin

Natur Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Holma sädesmagasin.

Holma sädesmagasin, en natur- och kulturkrönika i 37 bilder om ett försvinnande minne i trä från slutet av 1700-talet, och med historiska anor ända tillbaka till 1300-talet.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, fem dagar in på det nya året 2019.

Bilderna är från Holma gård i nordöstra hörnet av Skillingaryds skjutfält eller vad som finns kvar av den.

Den stora ladugården härbärgerar kattugglor som i princip aldrig vill visa sig när jag kommer på besök och så heller inte gjorde denna gång.

De stora och mycket vackra kvarvarande alléträden är dock praktexempel på annan biologisk mångfald som i sig väger upp den frånvarande kattugglan.

Tyvärr är denna flera hundra år gamla fina befäls- och kronogård helt på väg att försvinna och det gamla sädesmagasinet som är från 1700-talet håller på att helt förfalla och riskerar att rasa vilket vore en mycket stor förlust för historien i Vaggeryds kommun.

De gamla vårdträden som nu håller på att återgå till naturen är de sista minnena från trädgården på kullen som omgav den fina mangårdsbyggnaden som militären lät riva på 1980-talet.

Holma gård var en gång i tiden den största gården i Tofteryd socken, med hela 250 hektar, och den köptes av militären år 1942 då artilleriskjutfältet fördubblades.

Gården Holma brukades och var bebodd fram till år 1967 då den siste arrendatorn Sven Andreasson med familj flyttade därifrån.

På Holma boställe bodde under årens lopp bland andra Maria Elizabeth von Gertten, hon föddes år 1693 och dog redan år 1724, Maria Elizabeth var gift med Johan Bengtsson Berggren som föddes år 1684 och dog år 1764.

Johan var Ryttare vid Smålands Kavalleri år 1707, avancerade till korpral år 1712 och blev kvartersmästare för Smålands Husarer år 1718.

Maria Elizabeth von Gertten och Johan Bengtsson Berggren bodde helt säkert på Holma boställe år 1717 men efter sin hustrus död flyttade han till Fastorp, och återfanns mellan åren 1735 till 1739 på gården Skog i Tofteryds socken.

Efter sitt andra giftemål var dock Johan Bengtsson Berggren bosatt i Fryele i dagens Värnamo kommun.

Holma nämns i gamla dokument för första gången så tidigt som för 700 år sedan, med andra ord i början av 1300-talet.

För att göra en kort och summarisk sammanfattning av 1300-talet och dess händelser kan man göra så här.

År 1300 – Ullhandeln når sin kulmen i England och i de rika ullstäderna byggs stora kyrkor.

År 1306 – Håtunaleken utspelas som en del av konflikten mellan kung Birger Magnusson och hans två yngre bröder hertigarna Erik och Valdemar och bröderna tar kungen till fånga.

År 1307 – Maliimperiet når sin kulmen under Mansa Musa med Timbuktu som huvudstad.

År 1309 – Påven flyttar från Rom till Avignon och det så kallade Avignonpåvedömet kommer att vara ända fram till år 1376.

År 1317 – Vid Nyköpings gästabud tar Birger Magnusson hämnd på sina bröder hertigarna Erik och Valdemar genom att fängsla dem.

År 1319 – Det så kallade Frihetsbrevet, som har kallats ”Sveriges Magna Charta”, upprättas i samband med att den treårige Magnus Eriksson väljs till Sveriges kung.

År 1325 – Aztekerna grundar staden Tenochtitlan vilket är nuvarande Mexico City.

År 1320-talet – Kanoner används för första gången i Europa.

År 1335 – Kinesen Wang Dayuan seglar till Indien, Nordafrika och Egypten och blir därmed den förste kinesen som seglar till Medelhavet.

År 1337 – Hundraårskriget mellan England och Frankrike inleds och kommer att pågå till år 1453 eftersom Edvard III gör anspråk på den franska tronen.

År 1340 – Engelsmännen segrar i slaget vid Sluys utanför dagens Belgiens kust.

Åren 1341-1347 – Ett inbördeskrig utkämpas i det Bysantinska riket.

År 1344 – Böldpest bryter ut i Kina och Indien.

Åren 1347-1352 – Pestepidemin Digerdöden sprider sig över Europa och människor flyr från städerna, eftersom den blir värst där och när den är slut har möjligen så många som 20 miljoner européer dött i sjukdomen, bara i Venedig kan det röra sig om 100 000 människor, och i exempelvis Sverige kan så många som var tredje innevånare ha dött.

År 1350 – Magnus Erikssons landslag utfärdas och ersätter de svenska landskapslagarna och ungefär samtidigt utkommer Magnus Erikssons stadslag.

År 1356 – Engelsmännen besegrar fransmännen i slaget vid Poitiers.

År 1358 – Ett bondeuppror i norra Frankrike slås ner.

Texten säger: ”Eva Carlsson Holma Box 146 Vaggeryd”.

Texten säger: Holma den 16/5 1918 Gill J, svårtytt.

Texten säger: Holma den 22/12 1922, svårtytt.

Texten säger: … den 18 maj 1909.

Texten säger: Eva Karlsson 14 maj 1943.

Texten säger: Berit Karlson den 14 maj 1943 Holma Vaggeryd.

År 1368 – Mongoldynastin Yuan i Kina besegras och efterträds av handynastin Ming som regerar till år 1644.

År 1376 – Avignonpåvedömet upphör och påven flyttar tillbaka till Rom.

År 1377 – London har nu minst 50 gillen och en befolkning på över 35 000 invånare.

Gille var en medeltida sammanslutning av människor, ett brödraskap där medlemmarna lovade varandra ett visst skydd och i modern form kan de liknas vid föreningar som bildades på olika plan i samhället och för olika behov, men de var samtidigt religiösa föreningar samt sjuk- och begravningskassor.

År 1380 – Karl V av Frankrike dör och efterträds av Karl VI.

År 1381 – En bonderevolt utbryter i England med kravaller i sydöstra delen av landet som följd.

År 1389 – Drottning Margareta av Danmark och Norge blir regent även i Sverige.

År 1389 – Slaget vid Kosovo Polje utkämpas mellan Serbien och Osmanska riket. Slaget vid Trastfältet var ett fältslag som utkämpades den 15 juni 1389 mellan Osmanska riket under sultan Murat I med vasaller och Serbien under prins Lazar Hrebeljanović med allierade på Kosovofältet, ”Trastfältet”, en långsträckt högslätt i nuvarande Kosovo. Det råder delade meningar om slagets utgång, då båda sidor har tillskrivits segern eller att slaget var oavgjort. Faktum kvarstår dock att serberna förlorade nästan hela sin adel och militärledning, vilket i längden ledde till att Serbien kunde erövras av osmanerna, detta trots att serberna lyckades dräpa den osmanska sultanen.

År 1397 – Erik av Pommern kröns i Kalmar till kung över hela Norden och Kalmarunionen kommer till stånd och varar fram till år 1523 och Gustav Vasas inträder på den svenska politiska arenan.

Holma var år 1342 sätesgård för frälsemannen Ramne Johansson och därmed ska gården ha varit en av de äldsta gårdarna i landet.

Namnet Holma kommer av gårdens placering på en kulle som har formen av en holme.

Senare under medeltiden hamnade Holma under Nydala kloster innan gården blev militärt boställe under indelningsverket.

Texten säger: Svinråg 6 Fren, svårtytt.

Magasinet eller sädesmagasinet från 1700-talet har måtten 7 x 11 meter och är som högst sju meter och i byggnaden finns också en jordkällare som har måtten 5 x 3,5 meter.

Holma sädesmagasin, är uppfört på en självdränerande plats och innanför de timrade, bastanta väggarna är trapporna breda och ganska flacka vilket underlättade när man skulle bära säd mellan våningsplanen.

I början på 1900-talet var Domänverket ägare till gården Holma som då mätte hela 252 hektar.

Texten på väggen säger: Herman Thor Ryd den 14/7 1926.

På 1930-talet erbjöds Alfons Karlsson att köpa gården Holma men istället blev Fortifikationsverket ägare.

År 1941 i samband med utbyggnaden av skjutfältet till 4 000 hektar blev Holma gård och sädesmagasinet en del av Skillingaryds skjutfält.

Alfons Karlsson blev istället arrendator av gården och den siste arrendatorn, Sven Andersson, tvangs lämna gården för cirka 50 år sedan, därefter stod den övergiven och förföll så sakta innan den revs på 1980-talet.

På 1990-talet inventerades bebyggelsen på skjutfältet och västra och östra lägren, ett 40-tal byggnader skyddades, men inte Holma sädesmagasin vilket kan verka mycket märkligt, och med tanke på hur det gått för de byggnader som inte fått något byggnadsminnesskydd finns det all anledning att vara orolig för sädesmagasinet i Holma.

Det är för mig en självklarhet att berörda myndigheter gör sitt yttersta att rädda denna unika byggnad i trä från 1700-talet, ety det finns inte många slika byggnader kvar i landet och i synnerhet inte i Vaggeryds kommun.

Bilden visar västerutsikten från Holma sädesmagasin med två underreden till hästdragna slädar liggande några meter utanför dörren.

Lördagen den 18 maj eller lördagen den 25 maj 2019 klockan 10.00–14.00 är det stor invigning av LONA-projektet Fågelsforsleden vid Götaströms järnbruk samt guidning vid Fågelforsdammens kraftstation med flera aktiviteter.

Håll ögonen öppna i pressen när datum och program är bestämt för den stora galainvigningen och hjärtligt välkomna!

 

Dela


3 reaktioner på Holma sädesmagasin

Tack Dan, för dina fina natur-och kulturskildringar!
Från Holma har jag många minnen, eftersom vår familj bodde på och brukade gården mellan 1953 och 1967, nästan hela min skoltid.
Det är sorgligt att det gamla magasinet har fått förfalla så, men själva magasinskullen är fortfarande lika vacker varje år, när backsipporna blommar överallt.

Dan Damberg.
Du är något alldeles fantastisk.
Vilken kunskap du sitter inne med.
Något unikt gör denna kommun;)
Att inte du blir årets Skillingarydsbo år efter år ju något som fullständigt försvunnit i media.
Att du dessutom är mycket populär bland elever och härligt trevlig. Det gör inte saken sämre.

Dan är en fantastisk krönikör. Han har blivit Årets Skillingarydsbo och det kan man bara bli en gång.
Mvh Redaktionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *