Nyheter

Hooks IF söker stöd för ny klubbstuga

Nyheter Vid Kultur- och fritidsnämndens möte igår diskuterades en ansökan från Hooks IF om bidrag till en ny klubbstuga

Arkivbild

Den nuvarande klubbstugan på Lindevallen är kraftigt angripen av mögel och måste ersättas av en ny byggnad. Kostnaden för en ny klubbstuga är beräknad till 2,3 miljoner kronor och till det ska läggas de timmar som föreningens medlemmar kommer att lägga i form av ideella insatser. Hooks IF söker 1,5 miljoner kronor från kommunen för att med det som grund söka pengar hos bland annat Boverket och Allmänna arvsfonden. Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att de inte har resurser i sin budget att behandla ansökan utan skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut. Nämnden ställer sig positiv till ansökan och föreslår att ansökan beviljas med minst 30% av kostnaden enligt den bifogade offerten.

I sitt yttrande skriver de att ”Kultur- och fritidsnämndens uppfattning är att Hooks IF med dess idrottsplats och klubbstuga utgör en viktig del av samhället. Av föreningens verksamhetsberättelse framgår att föreningen utöver de traditionella idrottsverksamheterna även bidrar till bland annat aktiviteter såsom tipspromenader och marknader. På så sätt bidrar verksamheten i ett bredare perspektiv till att nå målsättningarna för kommunen om att vara en plats med en aktiv fritid och ett rikt kulturliv – för en god hälsa.”

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *