Nyheter

Höstens sjukhusplanering för covid-19 patienter gjord

Nyheter Nu har Region Jönköpings län slagit fast planer för vårdplatser för patienter med covid-19 under kommande månader. Trots den senaste tidens minskning av antalet sjuka planerar regionens sjukvård för att kunna ta emot ett ökat antal patienter under hösten vid behov.

Arkivfoto

Juli månad har inneburit en positiv trend kring spridningen av det nya coronaviruset. Den senaste veckan har det i genomsnitt varit runt 15 inneliggande patienter med covid-19 på länets sjukhus, jämfört med 72 när det var som mest i början av maj. Resultaten från provtagningen visar också en markant nedgång av andelen positiva provsvar. Just nu är i genomsnitt cirka 3 procent av alla provsvar positiva, jämfört med nära 20 procent i mitten av juni.

– Det här innebär inte att pandemin är över. Vi kan på nytt få en ökad smittspridning och därför har vi förberett oss för ett scenario som kräver att vi vårdar ett flertal patienter med covid-19 på alla våra tre sjukhus, säger Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör, Medicinsk vård.

Antalet vårdplatser, exklusive intensivvård, som det planeras för är 28 stycken fördelat på de tre sjukhusen. Det är ungefär dubbelt så många som idag vårdas på vanlig vårdavdelning för covid-19.

Även när det kommer till intensivvården är planen att ha platser på alla tre sjukhusen.

– Vi har nu kunnat göra en planering för att ge intensivvård till patienter med covid-19 och har beredskap för två olika scenarier. Den ena bygger på den prognos vi följer för utveckling av vårdbehovet för covid-19 och den andra på en situation där vi skulle få en ökad spridning, säger Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör, Kirurgisk vård.

För närvarande är det ett fåtal personer som får intensivvård, jämfört med över 20 när det var som mest. I ett scenario där smittspridning av det nya coronaviruset inte tar ny fart kommer det finnas 1-2 platser per sjukhus, men om smittspridningen i stället ökar kommer det finnas möjlighet för att öppna upp ytterligare platser på IVA på Länssjukhuset Ryhov.

De planer som nu läggs för vården av patienter med covid-19 gäller från och med den 31 augusti och fram till slutet av januari 2021.

– Genom att ta ett långsiktigt grepp på detta och samtidigt ta höjd för ett ökat antal patienter behöver vi inte göra nya planer och analyser även om smittspridningen i samhället skulle öka. Blir det en mer omfattande andra våg av smittspridning så måste vi förstås agera och möta det vårdbehovet precis som vi gjorde under den kraftiga ökningen av patienter med covid-19 i våras. Vi hoppas verkligen att alla invånare i länet nu gör sitt bästa och följer rekommendationerna för att vi inte ska hamna i en sådan situation, säger Agneta Ståhl.

Pressmeddelande från Region Jönköpings län

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *