Nyheter

Förslag om hundrastgård blev återremitterat

Nyheter Medborgarförslagen om att kommunen ska skapa hundrastgårdar var politikerna oense om när kommunstyrelsen hade sitt senaste sammanträde. En röstning gjorde att frågan inte beslutades under sammanträdet utan ska vändas tillbaka igen.

Arkivfoto från läsare

Förslaget gällande hundrastgårdar har varit hos tekniska nämnden för yttrande där nämnden yrkar avslag samt har gjort en grov kostnadsbedömning där det står angivet att det kostar mellan 300 000 till 400 000 kronor att bygga samt cirka 45 000 kronor årligen i drifts- och underhållskostnader. På kommunstyrelsens sammanträde gjordes enbart en muntlig redovisning som inte gav politikerna något. Nu väljer man att lämna återremiss på förslaget för att få mer underlag innan beslut tas.

– Jo, man skulle ha pratat med hundklubbarna innan ärendet kom till kommunstyrelsen, för att höra vad de tycker. Jag yrkade avslag på förslaget, menar kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M).

– Vi vill ha ett skriftligt svar från våra ideella föreningar. Vi ville också att man skulle redovisa en kostnadskalkyl. Där blev det votering och vårt förslag vann, menar Kenth Williamsson (S). 

De politiker som röstade ja för att avslå medborgarförslaget i sin helhet var Gert Jonsson (M), Thomas Axelsson (KD), Jan-Olof Svedberg (SD), Jan Sjögren (SD) och Ulf Abrahamsson (C). Avstod gjorde Jörgen Johansson (C). Nej och därmed återremiss av hundrastgård röstade Magnus Thelin (L), Allan Ragnarsson (M), Kristin Stark (MP), Kenneth Åberg (S), Anna Karin Slunge (S), Kenth Williamsson (S) och Annelie Borgström (S) för och därmed vann återremissförslaget med 7–5.

Det var tre medborgarförslag med samma andemening och samtliga remitterades således tillbaka till kommunledningskontoret. 

– Det här är frågor som engagerar och jag tycker att det var värt att rösta för en återremiss. Det finns ett intresse i det här, kommenterar Kenth Williamsson (S).

Ulf Abrahamsson (C) flikar in: – Man kommer också utreda det eventuella ansvaret som kommunen tar på sig när man eventuellt anordnar en hundrastgård. 

Beslutet som blev nu var att ärendet återremitterades för att hundklubben och hunddagiset får inkomma med ett kostnadsförslag som beskriver vad det skulle kosta för klubben/dagiset att driva en hundrastgård. Dessutom ska eventuella juridiska åtaganden gällande iordningställande rastgård i kommunal regi kontrolleras.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Förslag om hundrastgård blev återremitterat

Sätt stängsel runt Vasaparken och ordentligt med soptunnor så blir det en väldigt bra och central hundrastgård.

Håller med, Vasaparken skulle vara perfekt, och det kan inte kosta så många tusenlappar att sätta upp staket och tunnor där. Det finns ju redan folk som åker runt och tömmer tunnor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *