Nyheter

Hundrastgård bör vara mellan orterna

Nyheter Ett medborgarförslag har kommit in till kommunstyrelsen angående önskemål att anlägga en hundrastgård i kommunen

Molly har en egen hundrastgård

Ett medborgarförslag har inlämnats i november 2016 med förslag att anordna en hundrastgård i Skillingaryd och en i Vaggeryd på lämplig plats. Kommunledningskontoret överlämnade medborgarförslaget till tekniska utskottet för yttrande.

Tekniska kontoret anser att närheten till naturområden är en stor attraktivitet i kommunen så behovet av att anlägga en särskild hundrastgård får anses vara för litet. Tekniska kontoret har inga synpunkter på om privata fastighetsägare anlägger hundrastgårdar. Placering av en hundrastplats måste vara en bit från allmänhetens tillträde och hundarna ska inte kunna komma över eller under staketet.

Men trots att nämnden behöver liter mer information och fundera ut var i så fall hundrastgården ska vara någonstans har det tagits fram kostnadsuppskattning. Att bygga en hundrastgård kostar över 200 000 kronor. Största kostnaden ligger i staketet och grindar som kommer att uppgå till nästan hälften av totala kostnaden. Driftskostnaden för hundrastgården per år kommer att ligga på 73 000 kronor.

– Vi sa nog att vi skulle kolla upp detta lite ytterligare och se över kostnadsförslag på staket, grindar och yta. Vi tog inget beslut av varken bifall eller avslag. Om vi anlägger en hundrastgård bör den vara placerad mellan Skillingaryd och Vaggeryd, säger PO Toftgård (C), ordförande i tekniska nämnden.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *