Nyheter

Hur används vår hundralapp?

Nyheter I kommunens årsredovisning får vi reda på vad vår varje skattehundralapp går till

Var går invånarnas kommunalskatt?

Av 100 kronor i skatt till kommunen gick det förra året; 

25 kronor till äldre- och funktionshinderomsorgen, 25 kronor till grundskolan, 16 kronor till barnomsorgen, 9 kronor till gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 7,50 går till till kommunstyrelsens fverksamhet, 5 kronor till individ- och familjeomsorgen samt sociala insatser, 4 kronor till bibliotek, sim- och sporthallar samt övrigt inom kultur- och fritidsverksamheten, 4 kronor till gator, fastighetsförvaltning och övrig teknisk verksamhet, 1,50 är öronmärkta till räddningstjänsten och 1 krona går till miljö- och byggverksamheten samt 1 krona till arbetslivsbefrämjande åtgärder och 1 krona läggs till övrigt där överförmyndar-, valnämnden och revision ingår.

Varifrån får kommunen pengar?
61% av kommunens intäkter kommer från kommunalskatten, 17% av intäkterna kommer från statsbidrag och inkomstutjämningsbidrag, 10% från taxor och avgifter för kommunens verksamheter inklusive affärsdrivande verksamhet, 8% är statliga bidrag till kommunens olika verksamheter, 2% från försäljning av verksamhet och varor och 2% kommer från hyror och arrenden.

Källa; Från Årsredovisningen 2019

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *