Nyheter

Hur ser det ut 2060?

Hur ser det ut 2060?

Nyheter Känns avlägset långt fram, men kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar inte bara små kommunala angelägenheter utan även stora förändringar som ”är svårt att ta på”. Klimatet.

I juli i år var det översvämning vid undergången i Skillingaryd

– Vilken påverkan blir det när temperaturen höjs? Undrar Gert Jonsson (M). Svårt att veta och förstå, men arbetsutskottet har nu haft grönstrukturplanens delrapportering uppe på senaste sammanträdet.

– Vi ska ha gröna stråk istället för betong i våra tätorter. Landsbygden klarar sig alltid mycket bättre än vad de som bor inne i samhället gör vid en, till exempel värmeböljan som var i somras. Vi har diskuterat hur vi ska bygga framtidens skola vid Linnarbäcken och Hjortsjöns innebörd i ett samhälle, säger Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

– Utvecklingen går fortare än vad vi tror och det man säger är en förändring att det kommer bli torrare framöver. Vi som kommun blir påverkad om vi får en blötare vinter och torrare sommar. Hur hanterar vi stora regnmängder till exempel, säger Kenth Williamsson (S).

– Samtidigt som det är spännande bilder att se hur vårt klimat förändras fram till 2060 är det lite skrämmande. Vi måste anpassa vårt samhällsbyggande efter hur klimatet kommer att se ut, avslutar Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Under delrapporteringen som nått arbetsutskottet hamnade fokus på klimatanpassning som syftar på naturens förmåga att justera och hålla balansen i sina egna system, såsom pollinering, sjukdomar, näringsämne och vattenrening. Ett förändrat klimat i Vaggeryds kommun innebär att det blir varmare och torrare i längre perioder under sommaren och under vinterhalvåret ökar nederbörden, i form av regn, vilket orsakar blötare perioder. Tätortsnära våtmarker kan hjälpa till att samla upp vatten och vegetationen till att stabilisera mark och sänka temperaturen i tätorterna. Underlaget till de preliminära analyserna av klimatet kommer att presenterar av Länsstyrelsen.

Taggar

Dela


1 reaktion på Hur ser det ut 2060?

När det gäller ”gröna stråk” genom samhället, då tillhör Vaggeryds Kommun bland de bästa i landet och bör inte ta fokus på detta. Dessa tankar är till för storstäderna och deras struktur.. KS hade Stockholm, Göteborg och Valencia som förebild. Riktigt så stora är vi inte.

Om Ni är uppmärksamma, så bygger vi nu stora betonghus. Vi förtätar samhället och det är en tydlig och korrekt strategi för tätorter som Skillingaryd och Vaggeryd..

Våtmarker? Kommunen har ett överskott på våtmarker och passar inte in i den bild som miljörörelsen försöker beskriva.

Utspelet från Gert o Kenth visar att man inte riktigt är bekväm med hur naturen fungerar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *