Nyheter

Hur ska vår kommun se ut framöver?

Nyheter Den frågan ligger till grund för den nya översiktsplanen som under sommaren finns att ta del av. Vi kommer i en artikelserie bryta ur några intressanta delar ur planen som ska ge en långsiktig och övergripande utvecklingsinriktning för vår kommun. Alla får tycka till om förslaget, som kommer att finnas för allmän beskådan fram till 30 september. 

Arkibild från medborgardialog i Svenarum för två år sedan. Funderingarna som invånarna inkom med kanske finns med i grundarbetet i den nya översiktsplanen

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta och översiktsplanen ska antas och godkännas av kommunfullmäktige innan den blir en verklig plan. Fram till sista september har du och jag möjlighet att tycka till.

Vad är en översiktsplan?
Det är en plan som ska ge en långsiktig och övergripande utvecklingsinriktning såväl som grunddragen i den avsedda mark- och vattenområden, eller hur byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Kommunen ska växa på ett smart och hållbart sätt. Alla ska få plats och trivas. Vad behövs för att vi ska verka och bo i kommunen? Arbetsplatser, föreningslokaler, skolor, bostäder, parker och natur där vi kan vara, planera för nya vägar och cykelbanor i framtiden.

Gert Jonsson (M) säger så här; 

– Vi bygger kommunens framtid tillsammans med våra företag, föreningar och invånare i arbetet med översiktsplanen. Vi har i olika dialoger träffat många kreativa invånare och vi har fått en bild av vad de tycker är viktigt inom respektive område. Ett förslag finns, en plan för framtiden med fokus på hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen, menar Gert Jonsson (M). 

När sommaren är över blir det två samrådsmöten där kommunen kommer att presentera förslaget, beskriva processen och hur du som kommuninvånare kan påverka. 

Fotnot: Senaste översiktsplanen godkändes av kommunfullmäktige 2012 och vann laga kraft 2014. Då var Berry Lilja (S) kommunstyrelsens ordförande och berättade i förordet att arbetet med den då nyuppdaterade översiktsplanen startade arbetet 2008 och varade i fyra år. Då gjordes särskild uppmärksamhet gällande skjutfältsfrågan och den negativa inverkan fältet har på det omgivande samhället. Nytt i planen då var förslag gällande utpekade LIS-områden (reds anm; Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) och fördjupning gjordes kring de viktiga vattenplaneringsfrågorna. Under beredningsarbetet för översiktsplanen då var frågor kring etablering av vindkraftverk och i den översiktsplan som vann laga kraft 2014 fanns förslag till riktlinjer för etablering av vindkraftverk i kommunen. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *