Nyheter

I topp i psykisk hälsa

I topp i psykisk hälsa

Nyheter Invånarna i Jönköpings län har näst bäst upplevd psykisk hälsa i Sverige.

Detta enligt det så kallade Mind-index 2015, där Jönköpings län hamnar på en andraplats med index 4,9, en tiondel efter Västerbottens län.

Mind är en ideell förening som bland annat bedriver stödverksamhet för personer med psykisk ohälsa. 2013 presenterades ett Mind-index, som rankade den psykiska hälsan i 17 länder i Europa, där Sverige kom på tredje plats.

I jämförelsen av de svenska länen görs en sammanvägning av länets självmordstal (antal självmord per 100 000 invånare) och invånarnas självskattade hälsa, utifrån svaren i Nationella folkhälsoenkäten, ”Hälsa på lika villkor”.

Sedan 2014 har Jönköpings län dels förbättrat sitt index, dels gått från tredje till andra plats i ranking, och är återigen det län där invånarna skattar sin egen hälsa högst.

Mind konstaterar att skillnaderna i psykisk hälsa ökar i Sverige. Det finns ett tydligt samband mellan graden av socialt deltagande och den psykiska hälsan.

– Det är glädjande att få en indikation på att befolkningen i det stora hela upplever en god psykisk hälsa i vårt län, säger Jesper Ekberg, folkhälsochef i Region Jönköpings län. Viktigt är dock att gå vidare med analys och insatser till de grupper som inte tycks hänga med i utvecklingen. Jönköping, Kalmar och Östergötland genomför just nu en gemensam enkätundersökning inom området psykisk hälsa där målgruppen är 18–44 år. Den kommer vara ett konkret underlag till insatser för den psykiska hälsan.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *