Nyheter

I dag beslutar politikerna om vindkraften

Nyheter Vid dagens sammanträde hos kommunstyrelsen finns ändringsansökan angående vindparken i Boarp med på dagordningen. Vindkraftsbolaget har via mejl informerat ledamöterna via brev för att det inte ska uppstå några oklarheter inför dagens viktiga beslut. Tillstyrka eller använda kommunala vetot, det är frågan.

Arkivfoto

Kommunstyrelsens arbetsutskott, i december månad, valde att inte ta ställning till ändringsansökan som inkommit till kommunen gällande vindkraftsparken i Boarp. Oenighet fanns och arbetsutskottet valde helt att lägga beslutet på hela kommunstyrelsen, som sammanträder i dag. 

Ändringen som vindkraftsbolaget önskar är bland annat gällande förändring gällande vägsträckan till och från vindkraftverken, större kranplatser än vad som tidigare angivits och ändra plats för platskontoret i området. Miljöprövningsdelegationen i Östergötland har skickat en förfrågan om beslutet om tillstyrkan eller så kan kommunen använda sitt så kallade veto i frågan. 

I arbetsutskottet ville Thomas Axelsson (KD) säga nej till ändringsansökan. Gert Jonsson (M) föreslog att kommunstyrelsen i sin helhet tar ställning i frågan, vilket Ulf Abrahamsson (C) höll med om. De socialdemokratiska ledamöterna Anna Karin Slunge och Kenth Williamsson avstod att tycka till i arbetsutskottet och återkommer med ställningstagande under dagens kommunstyrelse. Kommunledningskontoret föreslog arbetsutskottet att tillstyrka ändringsansökan. 

Inför dagens beslut har Eolus skickat ut ett personlig mejl till kommunstyrelsens beslutsfattare. 

Brevet som är skickad till beslutade politiker går att läsa i sin helhet nedan. 

Hej!

Med anledning av Kommunstyrelsens kommande beslut gällande ändringstillstånd för vindkraftpark Boarp skulle vill vi vilja framföra några saker för att undvika oklarheter.

Behovet av ny elproduktion i södra Sverige är stort och det är viktigt att verkligen nyttja de platser där miljötillstånd beviljats på bästa möjliga sätt. Vindkraftpark Boap beviljades tillstånd enligt miljöbalken i oktober 2019 och huvuddelen av det aktuella området är utpekat som lämpligt för vindkraft i vindbruksplanen (laga kraft i maj 2019).

Teknikutvecklingen inom vindkraft har gått snabbt de senaste åren och det är viktigt att ta tillvara denna utveckling och använda bästa möjliga teknik för att få så bra elproduktion som möjligt. De aktuella vindkraftverken beräknas producera ca 70 GWh/år vilket motsvarar hushållsel till ca 35 000 personer (2000 kWh/år per person). Vindkraftverk med mindre rotorstorlek skulle som jämförelse bara ge en produktion på ca 24-40 GWh/år.

Den aktuella ändringen, skulle inte innebära några förändringar gällande villkoren förknippade med boendemiljö (buller och rörliga skuggor) jämfört med vad som gäller för grundtillståndet. Inte heller kommer totalhöjden på vindkraftverken att ändras.

Planeringen av den nya vägsträckningen och kranplatserna har föregåtts av inventeringar av natur och kultur för att undvika känsliga områden. Den nya vägsträckningen ligger mer än 200 m från närmaste bostadshus. Detta innebär att påverkan på boendemiljön blir mindre till följd av att inget vägarbete eller transporter sker i direkt närhet av bostadshus.

Den ansökta ändringen innebär alltså möjlighet att producera mer förnybar energi jämfört med grundtillståndet, men med fortsatt samma villkor gällande boendemiljö och övrigt.

Om ni har några frågor om projektet är ni välkomna att kontakta mig för vidare information.

Avsändaren är projektledaren för Eolus. 

Taggar

Dela


19 reaktioner på I dag beslutar politikerna om vindkraften

Vad skulle hända om du får bygglov för 100 kvadratmeter villa och väljer att bygga 250 kvadratmeter i stället?
Det är ju vad som sker här!
Klart vi ska reagera mot hela bygget.

CG Gustavsson, jag håller med dig. Ungefär som om Vattenfall skulle ansöka om att bygga ett Kärnkraftverk i Tyskland vars el skulle exporteras till Sverige.

Mats Oskarsson! Fult blir det när affärsidén är att förstöra svensk landsbygd för produktion av el som skall gå på export, och i synnerhet när ägandet / inkomsterna också hamnar utomlands. Vi måste ställa kravet att vindkraftselektriciteten skall vara närproducerad. Ännu fulare blir det om man ställer mycket högre miljökrav på vindkraftverken i ägarlandet / förbrukarlandet än man i producentlandet.

Så det blev ett nej till slut. Det betyder alltså att det nu blir fyra vindkraftverk med hälften av den effekt som ett ja hade inneburit.
Vad är det som ska firas, undrar jag?

Johanna, det är ju varje företags mål. Tjäna pengar… Ibland presenteras det som om det var något fult, men sanningen är väl att ingen skulle gå till arbetet om inte man fick lön.
– Ja, en liten företagare i alla som jobbar.
En annan sak är ju att tjäna pengar på andras bekostnad, då blir det mer komplicerat. Kommunstyrelsen beslutade nästan enhälligt, ja jag skäms lite å andras vägnar, men beslutet var att inte godkänna Eulos ansökan om ändring av tillstånd. Det kan vara värt att firas 🙂

Det är just när det går ut över andra människor, djur och natur och man som företag ljuger om dess konsekvenser som det är fult!
Men jag är så oerhört glad att höra att det blev ett nej! Ett stort tack från hela mitt hjärta till er som stått upp och kämpat för vårt hem och livsmiljö idag!

Johanna! Du får gärna läsa min utförliga inlaga till kommunen när Baywa var som mest på hugget här. De förnekade att ett brinnande vindkraftverk skulle kasta brandfacklor kring sig, ut i kanske snustorr brandkänslig barrskog. De påstod att all brand skulle ramla ner inuti tornet – trots att det finns ”tonvis” med bevis på motsatsen i verkligheten. Jag vidhåller fortfarande risken för oljespill som riskerar dricksvattnet från moränåsarna, som har mycket dålig buffringskapacitet. Listan på problem är längre än så.

Du har skrivit mycket bra och jag tror att jag lyckats läsa det mesta😊 Du har varit ett stöd för oss i detta också.

Eolus vill bygga för att tjäna pengar. De vill ha största möjliga verk, för att få så mycket pengar som möjligt för det när de säljer det. Allt som står i det brevet är lögn! Ja, elen behövs i södra Sverige, men det är inte där elen kommer att användas! Den nya vägen kommer att störa oss boende mindre under byggnadsfasen, men den byggs enbart för att de inte hade någon plan från början hur de skulle komma till verken! De större vingarna och kraftigare verken kommer självklart att störa oss boende mer både vad det gäller buller och skuggor och självklart kommer ett så stort vingspann än mer effektivt kunna strimla både fladdermöss, skogshöns, rovfåglar och insekter. Jag har fortfarande ett litet hopp att ni kan tänka er in i vår situation och stoppa dessa livsförstörande industrier i vår natur! Snälla, visa att vi är värda någonting för er!

Jag ber er att innerligt ta ert förnuft till fånga. Tänk er in i att få hela sin boendemiljö förstörd, lätt att bara flytta säger någon, men om värdet på både din bostad och ditt liv sjunker ner till skrattretande nivåer, så är det helt plötsligt inte så lätt längre.
Tänk till, ett varv till!

Vill våra kommunpolitiker verkligen byta slogan, Där hjulen alltid snurrar till Där vindkraften alltid surrar?
Det låter väl inte så jättekäckt att behöva sätta upp sådana skyltar vid kommungränsen. Nej, ni har bara en sak att göra: Lägg in vetorätten och glöm inte att väldigt noga redovisa hur ni har röstat i respektive partier.

Utländska bolag såsom Amazon, Facebook med flera har enorma serverhallar i Sverige, subventionerad el från staten det vill säga vi elförbrukare. Varje serverhall slukar ström från uppåt 80 vindkraftverk var för sig. Så 20 stycken elsubventionerade Boarpsvindkraftraftsindustriparker till en elsubventionerad serverhall. En röd tråd?

Lyssnar just nu till partiledardebatten i riksdagen. Dagostar berättar om att kablar läggs till Tyskland för att exportera all överskottsel som vi har i Sverige. Hon berättar att det är detta som driver upp priserna i Sverige. Dessa vindkraftverk kommer aldrig att leverera el till vårt land utan den kommer tyska konsumenter tillgodo. Tyskland vill ersätta rysk naturgas med vindkraft som levereras från svenskt skogslandskap. Frågan är om våra kommunpolitiker tycker att det är rimligt att vår kommun skall upplåta mark till tysk vindkraftsproduktion. Att utnyttja vetot borde vara självklart.

Synd att elen inte kommer oss i södra Sverige tillgodo, men den lilla biten råkade visst Eolus missa i sitt brev. Även att boendemiljön försämras på grund av de längre rotorbladen, som ger betydligt större skuggområden och, såklart, ökar decibelen. Se nu igenom företagets mail och analyser som är anpassade för att de ska få bygga sina verk. De struntar fullständigt i de boende och deras miljö, hoppas ni inte gör det.

Frågan har en principiellt viktig aspekt. Jag har sett det hävdas att när det ”bara” är en ändring jämfört med tidigare godkännande skulle kommunen inte ha rätt att backa. Drivet till sin extrem skulle det innebära att ett beviljat bygge av ett 50 meter högt verk skulle kunna ändras till 30 verk med höjd 300 meter utan att kommunen skulle kunna lägga veto. Så kan det naturligtvis inte vara – det måste finnas en gräns för ändringarna. I det aktuella fallet handlar det väl bland annat om var den gränsen för orimliga ändringar går.

Vågar man hoppas på att det finns någon ryggrad i kommunstyrelsen?
Nja, det har väl historien knappast visat.
Blir väl som vi vant oss vid att höra: Det kanske inte va det bästa beslutet men vi tar med oss detta och lär oss för framtiden…….
Säg nej till dessa dumheter.
Säg i stället ja till projekt som gynnar lokalt!
Detta ger varken arbetstillfällen för närboende, energi avsedd för konsumtion i Sverige eller någon som helst fördel till vår kommun.
Kan inte våra politiker se detta?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *