Nyheter

Idag träder omdiskuterade EU-direktivet i kraft

Nyheter Från och med idag den 1 oktober gäller EU-direktivet om att bland annat vårdpersonal måste få elva timmars sammanhängande dygnsvila. För att klara bemanningen måste Vaggeryds kommun rekrytera mer personal. – I dagsläget får man jobba med den personalgrupp man har, säger Åsa Öhrn som är personalchef i kommunen.

Åsa Öhrn. Foto: Sara Mejving

EU-direktivet har varit mycket omdebatterat. Åsa Öhrn berättar att elva timmars dygnsvila har funnits i arbetstidslagen sedan 2007.
– Det har funnits en tolkning som gjort det möjligt att i kollektivavtal göra avvikelser. Avvikelsen har gjort det möjligt att ha nio timmars dygnsvila. Men nu finns inte det längre med i kollektivavtalet.

Enligt prognosen från socialförvaltningen kommer det krävas 32 nyanställningar för att klara behovet nu när exempelvis delade turer på helgerna försvinner. Men hur går det egentligen med rekryteringsarbetet?
– Det kommer att rekryteras in ny personal. I dagsläget får man jobba med den personalgrupp man har och timanställda för att täcka de arbetspass som finns, berättar Åsa Öhrn.

Ni kommer klara det?
– Det förutsätter jag att vi kommer göra. Vi började tidigt med att titta på detta och de som gör scheman har varit ute på arbetsplatserna. Det har varit mycket kommunikation kring detta. Sedan är en av de största händelserna i de kommunala och regionernas verksamheter. Det är en stor förändring.De

Nu är det varannan helg som gäller för vårdpersonalen.
– De nya scheman som tagits fram kommer att utvärderas och justeras vid behov. Vissa verksamheter inom socialförvaltningen kommer att behöva anställa fler medarbetare.

Man hör om vårdanställda i andra kommuner som har sagt upp sig på grund av den här nya regeln. Har ni också drabbats av det?
– Det finns säkert medarbetare här som tycker att det är jobbigt och att det kommer påverka både deras arbets- och privatliv.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Idag träder omdiskuterade EU-direktivet i kraft

”De som gör scheman har varit ute på arbetsplatserna”. Läste jag rätt? Kommer det ut kontorsfolk och lägger scheman? Klarar inte de av det som jobbar i verksamheten hela tiden? Vilket överförmynderi. Inte konstigt om folk slutar om de inte finns något förtroende av deras erfarenheter och kunskaper. ”I dagsläget får man jobba med den personalgrupp man har”, varför har inte personalchefen börjat rekryteringen av 32 nya för länge sedan? Verkar fullständigt kaos.

Sammanslutningen för fri rörlighet av varor och tjänster mellan länder i Europa – det var väl en sådan som Sverige anslöt sig till – har pöst över långt utanför de då angivna gränserna. EU ångar med full fart mot en för många irrelevant fascistoid koloss, en statsbildning. De pratar om en gemensam försvarorganisation parallell till NATO och de vill ha egen beskattningsrätt. Hör sådant hemma i en frihandelsorganisation? Med vilken rätt lägger sig EU i exempelvis vilka avverkningsmetoder svenska skogsbrukare skall använda? Det finns mängder av varnande exempel, och nu gäller det EUs synpunkter på svenskars arbetstider, där detta kanske är relevant i tätbefolkade områden men lika irrelevant där det är riktigt glesbefolkat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *