Nyheter

Industri och kontor på nytt område fick bygglov

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade att ge sökande ett positivt besked gällande bygglovet på nya området norr om travbanan i Vaggeryd.

– Det gäller den tomten som är längst in på området och mot väster. Byggnaden, som är industri och kontor, mäter 8 728 kvadratmeter, säger Magnus Dauhn (S) ordförande i miljö- och byggnämnden. 

Detaljplanen vann laga kraft i maj 2018 och anger att industri samt att byggnaden ska placeras minst sex meter från fastighetsgränsen, och gatan, samt att högsta tillåtna byggnadshöjd är 20 meter. 

Bygglovsansökan lämnades in från ett Lekerydsföretag och bygglovsavgiften blev 218 650 kronor. 

Här kommer det att byggas framöver

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *