Nyheter

Influensområdet kan stoppa hus i Nåthult

Nyheter Ett positivt besked från miljö- och byggnämnden lämnades till en nybyggnation av hus i Nåthult. Men försvaret säger nej.

I Nåthult ska ett ny bostad byggas. Ja säger kommunen, nej säger försvaret.

Enbostadshuset i Nåthult är placerat utanför detaljplanerat område och i översiktsplanen för Vaggeryds kommun anges Nåthult som kulturmiljö och att bebyggelsen ska anpassas i densamma. Där huset ska byggas ligger dock en del av fastigheten inom skjutfältets influensområde. Ett ja här i kommunen kan bli ett nej av Länsstyrelsen, dit kommunen måste lämna ärendet för bedömning.

– Vi lämnar ett positivt besked, men vi är tvingade att lämna ärendet till Länsstyrelsen för överprövning då en en del av tomten ligger inom influensområdet, säger Peter Sjöberg (M) miljö- och byggnämndens ordförande.

– Vi har även fått ett yttrande från försvarsmakten, som svarat på remissen som granne, och de motsäger sig ett positivt besked, avslutar Peter Sjöberg (M).

Fyra grannar i Nåthult har vidtalats varav två har erinran om husets placering. 

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *