Nyheter

Influensområdet stoppar nybyggnation

Nyheter Miljö- och byggnämnden sparade den sökandes tid och gav ett kommunalt avslag

Influensonråde

Ansökan som inkom till miljö- och byggnämnden gällde ett enbostadshus i Alshult, väster om Båramoområdet i Skillingaryd. Liksom i östra delarna finns influensområdet…

– Vi lämnar ett nej till det här. Vi har sagt ja många gånger, men för att bespara den sökande tid så kan vi lika gärna säga nej direkt. Nybyggnationen ligger inom influensområdet, säger Peter Sjöberg (M) ordförande i miljö- och byggnämnden.

Tidigare förhandsbesked inom influensområdet har Fortifikationsverket och Försvarsmakten motsatt sig. Den tilltänkta fastigheten ligger inom påverkansområdet för buller eller annan risk kring Skillingaryds skjutfält, vilket är ett utpekat område av riksintresse för totalförsvarets militära del.

Aktuellt område på fastigheten Alshult utsätts för buller från verksamheten på skjutfältet och överskrider de riktvärden som anges i regeringens beslut för grovkalibrig ammunition. Beräknade bullernivåer från skjutfältets dimensionerade verksamhet överskrider 90 dB för grovkalibrig ammunition och detta överskrider rekommenderade ljudnivåer vid bostäder. Så ett nej blev det redan från nämndens sida under gårdagen.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *