Nyheter

Inga byggda vindkraftverk på 17 år

Nyheter Vindkraftsutbyggnaden i Sverige satte nya rekord i fjol, i både antal och effekt, men de nya vindkraftverken är ojämt fördelade över landet. Vaggeryds kommun har inte byggt nya vindkraftverk på väldigt länge

Arkivbild

Totalt fanns i slutet av förra året ett vindkraftverk i Vaggeryds kommun, med en sammanlagd maxeffekt på mindre än en gigawatt. Det är oförändrade siffror för åtminstone 17:e året i rad och det är så långt tillbaka som Energimyndighetens statistik sträcker sig.

Exakt hur mycket el vindkraften i Vaggeryd producerar framgår inte av den officiella statistiken, men i hela Jönköpings län ger varje installerad megawatt vindkraft ungefär 2,4 gigawattimmar el per år. Produktionen varierar dock mycket mellan vindkraftsinstallationer i olika storleksordning, och med olika placering.

Totalt producerade länets vindkraft 954 gigawattimmar el under fjolåret, vilket motsvarar ungefär 22 procent av den totala elkonsumtionen. Störst installerad vindkraftseffekt bland länets kommuner finns nu i Vetlanda med 169 megawatt.

Här finns det stora regionala skillnader. I Jämtland produceras med råge mer vind-el än man konsumerar, medan Västmanland, Södermanland, Stockholms och Uppsala län inte täcker mer än en procent av länets konsumtion med den regionala produktionen.

I hela landet installerades 456 nya vindkraftverk i landet, en ökning med 10 procent. Det är fler än vad som installerades året innan, och den högsta utbyggnadstakten hittills i svensk vindkrafts historia. Men trots den snabba utbyggnaden var den totala elproduktionen 2021 ungefär densamma som året innan. Enligt Jeffrey Berard på Energimyndigheten, kan det bero på en kombination av flera saker:

–Att produktionen går ner vissa år är inte ovanligt. Vindkraften är känslig för hur, var och när det blåser, och 2020 var ett bra år för produktionen. Dessutom kom några vindparker i drift sent på året i fjol, och syns alltså i effekten men inte i produktionen, säger Jeffrey Berard.

Totalt producerade den installerade vindkraften i landet i fjol omkring 27 terrawattimmar el, vilket motsvarar drygt en femtedel av landets årliga förbrukning.

Den genomsnittliga effekten för landets vindkraftverk ökade också i fjol. Varje vindkraftverk kan alltså producera allt mer el. Genomsnittseffekten ökade med knappt 9 procent i år. Det är en utveckling som troligen kommer att fortsätta, enligt Jakob Economou, verksamhetsledare på branschorganisationen Svensk Vindkraft.

– Det är en enorm skillnad i effektivitet på vindkraftverk, jämfört med bara för några år sedan. Och en stor del av teknikutvecklingen är att man bygger högre och får större rotordiameter, säger Jakob Economou.

– När vi framöver bygger mer vindkraft även till havs så kommer vi kunna bygga ännu större.

All ny vindkraft under 2021 byggdes dock på fastlandet, och så har det sett ut fler år i följd nu.

– Hittills har det varit billigare att bygga till lands. När transmissionsnätet byggs ut för anslutning till havs kommer det bli mycket attraktivare, säger Jakob Economou.

Sedan i fjol har Svenska kraftnät ett uppdrag från regeringen att förbereda en utbyggnad av transmissionsnätet för just havsbaserad vindkraft.

I statistiken, som är sammanställd av Newsworthy, ingår vindkraftverk som är anslutna till elcertifikatsystemet eller har ursprungsgarantier.

Statistiken gjord av Newsworthy

Taggar

4 reaktioner på Inga byggda vindkraftverk på 17 år

Det intressanta är inte hur många vindkraftverk som byggs i Sverige eller hur mycket de producerar. Det intressanta är hur många av vindkraftverken som ägs av svenska bolag och hur mycket av den producerade elen som säljs utomlands, inte hur många villor den kunnat försörja om elen stannat inom Sveriges gränser. Varför ska vi offra så mycket av vår natur, hälsa och fastighetsvärden för att utländska bolag ska tjäna pengar på så kallad ”grön och hållbar” energi?

Lite spännande vinkling i detta reportaget om nu vill trycka på samvetet på dem som känner sig osäkra på vindkraftens biverkningar. Jag tvivlar starkt på om våra utländska vindkraftsägare kommer att ta med vingarna hem och gräva ner på sina egna bakgårdar när de är uttjänta.
Personligen blir jag gråtfärdig av allt som kommer ur Annika Strandhälls mun.
Synd att det inte visas någon statistik över hur mycket vindkraft Stockholm har gärna jämfört med deras förbrukning. Stockholms skärgård har ju rätt gott om öar som skulle funka bra till vindkraftsverk.
Jag tycker inte att Vaggeryds kommun behöver ha dåligt samvete. Vi har massor med folk som satsar på solel, vi har flertal vattenkraftsverk igång och vi skulle kunna både förnya dem och utöka dem om det inte kom käppar i de hjulen från statens sida. Jag är rätt säker på att vi har fler dagar med vatten per år än dagar med vind.

Tio stora svenska industriföretag, som tillsammans använder drygt 9 terawatt el, vill att elproduktion och elnät byggs ut snabbt. Och skogsbolaget SCA menar att vindkraft som ger 65 terawatt el ryms på deras mark. Det framkommer i Ny Tekniks enkät. https://www.nyteknik.se/premium/industrin-om-elsystemet-far-se-om-det-ens-behovs-ny-karnkraft-7031890?fbclid=IwAR2Vg9a9mg3bsxN74xiHR17WdSKKXqiw11PEMONqVytHnk6LoDcrRfKadHM
Det finns alltså gott om bolagsskog att bygga vindkraftverk på utan att man behöver våldföra sig på oss som inte vill ha vindkraftverken här.
Om svenska bolag bygger i Sverige kan dessutom både bestämmande och pengar stanna i Sverige.
Men Strandhäll (S) provar greppet att söndra och skapa motsättningar mellan olika delar i kommunernas befolkningar. Hon vill belöna tätorterna med olika byggen om de släpper fram vindkraften. Problemet är bara att det inte är de som har glädje av Strandhälls ”presenter” som också drabbas av vindkraftverken. Tvärtom. Befolkningen i kommunernas periferier däremot drabbas av vindkraftverken men får inte glädje av Strandhälls förmåner. Förslaget är vidrigt så det förslår och jag begriper inte hur en minister kan ha mage att presentera något sådant.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *