Nyheter

Inga överraskningar i förslag till ny torgmiljö

Inga överraskningar i förslag till ny torgmiljö

Nyheter I fyra år har politiker och handel diskuterat vad som ska göras med Vaggeryds centrala delar.

I går kväll var det upp till bevis. Då presenterade tekniska kontoret och tekniska utskottets politiker tre förslag om hur man kan tänka sig att centrumtorget i Vaggeryd ska utformas med början 2018.
Spänningen och förväntningen var stor, men några överraskningar serverades inte i de tre förslag som presenterades för de dryga 50 deltagarna varav majoriteten var politiker och representanter för handeln.
För några år sedan togs två utvecklingskataloger fram med förslag till förändringar av centrummiljöerna i de båda tätorterna. Men jämfört med de tankar som introducerades där framstår de tre förslag som visades i går som tämligen urvattnade även om det fanns vissa smärre nyheter.

Tisdagskvällens samtal och debatter ska ligga till grund för det förslag som senare ska antas politiskt. Kommer det att där finns ett torg för framtiden? Knappast. Några riktigt genomgripande förändringar lär det i alla fall inte bli i Vaggeryd.
Tekniska kontorets chef Magnus Ljunggren och gatuchef Hans Göransson presenterade tre skisser på hur torget skulle kunna utvecklas:
• Ett helt bilfritt centrumtorg där utrymmet för nya tankar naturligtvis får störst utrymme   eftersom man där disponerar dubbelt så stor yta som idag.
• Alternativ två, som i stort sett motsvarar nuläget med snedställd parkering med tolv platser.
• Alternativ tre innebär längsgående parkeringszon som på norra delen av Järnvägsgatan mellan Storgatan och Viktoriagatan. Men här finns p-platserna på en sida, med plats för åtta bilar samt en handikapparkeringsplats. Där har man också ritat in en möbleringszon mellan parkering och gång- och cykelbana.

Politikerna lät på förhand meddela att man var intresserade av synpunkter på torgets framtida utveckling.
Ett svar fick man och det kom säkert inte som någon överraskning för tekniska utskottets ledning. Handeln är helt emot ett bilfritt torg. Snarast är det så att deras företrädare verkar vilja ha fler p-platser, om det är möjligt.

Men några nyheter fanns det:

Fortsatt snedparkering på torgets sydöstra sida kräver att det stora trädet invid Peoples butik huggs ned, det anses bara kunna överleva med bilfritt torg eller längsgående parkering.
På de tre skisser som presenterades är den med stensättningar inhägnade fyrkanten, där julgranen brukar stå, i det norra hörnet borta.
Istället innehåller alla tre förslagen en cirkelformad allmän sittplats avgränsad åt nordost med två låga sittmurar i mitten av centrumytan. Där ska också finnas  fasta möbler.

En fontän får också plats utanför genomgången mot stationen. Även en scen, samt lekredskap är inritade, liksom i något fall en skulptur eller liknande. Torgytan i det nordöstra hörnet tycks överleva på sin nuvarande plats.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *