Nyheter

Inga skottpengar beviljades

Nyheter Motionen som Klas Gustavsson (-) lämnade in på senaste kommunfullmäktige har nu varit hos kommunstyrelsens arbetsutskott.

Arkivfoto; Vildsvinens framfart i trädgård

– Det här är inget som kommunen ska syssla med, säger Gert Jonsson (M) och avslog tillsammans med kamraterna i kommunstyrelsens arbetsutskott vid senaste sammanträdet.

Det var fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (-) som lämnade in motionen om att kommunal skottpeng bör införas på vildsvin. Svaret från tjänstemännens skrivelse menar på att problemet med vildsvin inte gäller enbart vår kommun. Det är den enskilda markägaren i samarbete med respektive jaktvårdslag som ansvarar för att skjuta av och reglera vildsvinsstammen. Kommunens ansvar i jaktfrågor gäller skyddsjakt i tätbebyggt område. När kommunen tillkallar skyttar handlar det om vilda djur i tätbebyggt område där man av någon anledning behöver tillämpa skyddsjakt. Även om vildsvinen kan ha stor påverkan på enskilda markägares fastigheter bedömer inte kommunen att det ska anses som en allmän angelägenhet att införa kommunal skottpeng på vildsvin, därav avslogs motionen.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *