Nyheter

Ingen diskriminering i barnmorskemålet

Nyheter Region Jönköpings län har inte diskriminerat barnmorskan Ellinor Grimmark som meddelat att hon av samvetsskäl inte kan delta i abortvården.

Arbetsdomstolen avslog i dag hennes krav på skadestånd, men hon kommer att driva frågan vidare till EU-domstolen.

Arbetsdomstolen gick på tingsrättens och diskrimineringsombudsmannens tidigare beslut om att Ellinor inte blivit diskriminerad när hon nekats anställning med hänvisning till verksamhetens krav och patienternas bästa.

– Det är bra att Arbetsdomstolen gör samma bedömning i frågan som övriga instanser, säger Anders Liif, som är personaldirektör vid Region Jönköpings län.
– Verksamheten i hälso- och sjukvården utgår ifrån patienternas behov av vård, och mot den bakgrunden anser vi att vår handläggning av arbetsansökningarna skett korrekt. Med detta i åtanke välkomnas AD:s dom idag.

Sophie Thörne, arbetsrättschef på Sveriges Kommuner och Landsting, som företrätt Region Jönköpings län i Arbetsdomstolen instämmer:
– Arbetsdomstolens bedömning utgår från verksamhetens krav och de arbetsuppgifter som ingår. Domen är därmed i linje med tidigare praxis på diskrimineringsområdet. Vården ska utgå från patientens behov – inte personalens, säger Sophie Thörne.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *