Nyheter

Ingen ställning till buller

Nyheter Ny vända för vindbruksplanen. Miljö- och byggnämnden har haft senaste versionen av planen på sitt bord och det blev inga fler utlåtande eller förslag utan nämnden strök två punkter vad gäller buller.

Arkivfoto från Ryd augusti 2017

– Vi har ett utlåtande som vi antog och vi gör inga fler tillägg. Men vi strök punkterna med bullret om det ska vara 35 eller 40 dbA. Politikerna har tagit ställning i sina partigrupper och vi hade inte fått till något enigt beslut om bullret här hos oss i vår nämnd, säger Johnny Wackt (KD) ordförande i miljö- och byggnämnden.

Nämnden anser det olämpligt att ange ett respektavstånd på minst fyra gånger den totala vindkraftshöjden till bostads- och övrig bebyggelse. I skrivelsen från förvaltningen kan man se att det behöver klargöras vilken dignitet det stora opåverkade området mellan Nyholm och Bondstorp har och de potentiella vindbruksområdena i det stora ostörda området antingen bör strykas eller så ska texten utvecklas så att det mycket tydligt framgår i vilka fall vindkraft kan komma i fråga. Nuvarande skrivning kan leda till oklarheter och tolkningsproblem. Förvaltning och nämnd tycker även att det behövs klargöras att vindbruksplanen inte hindrar uppförande av nya bostäder inom utpekade potentiella vindbruksområden.

Vindbruksplanen är ute för utställning tills på måndag.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Ingen ställning till buller

Då kan vi väl bortse från nämndens synpunkt, eller snarare avsaknad av synpunkt. Det är översiktsplanens tematiska tillägg om vindkraft som övertrumfar bygg- och miljönämnden. Därför kan det anses lämpligt att nämnden underordnar sig det tematiska tillägget om vindkraft.

Nu förstår jag inte riktigt.
Vart strök Johnny Wackt punterna om bullret på 40 Db eller 35 Db ?
I bygg och miljönämndens remissvar eller i förslaget till Vindbruksplan?
Var det i den förstnämda så må det vara hänt. Där får ni tycka vad ni vill.
Är det i Vindbruksplanen då är det inte OK.
Kan jag få.ett klargörande tack
Lasse Olsson
Ekesås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *