Nyheter

Inget avgörande i frågan om idrottsplatserna

Nyheter Kultur- och fritidsnämnden kunde under sitt senaste sammanträde inte enas om ett beslut om att Vaggeryds IP ska fortsätta drivas i föreningsform. Inte heller om att Movalla IP ska övergå i kommunal drift. Nu återremitteras ärendet till arbetsutskottet.

Movalla IP. Foto: Henrik Skoglund

Kommunens båda idrottsplatser, Vaggeryds IP och Movalla IP, drivs i föreningsform. Frågan har dock kommit upp om det inte istället ska övergå till kommunal drift och förslaget som låg på kultur- och fritidsnämndens bord på deras senaste sammanträde var att låta Vaggeryds IP drivas vidare i nuvarande form, medan Movalla IP skulle övergå till att drivas av kommunen.

Varför är förslaget att bara en av två idrottsplatser ska övergå i kommunal drift?
– Styrelsen för Vaggeryds IP är villiga att fortsätta i föreningsform och de har mål och visioner. Styrelsen för Movalla har kämpat i flera år och de känner att det är för mycket för en styrelse. Styrelsen för Movalla har också en vision när det gäller verksamhet med det är kämpigt med stora renoveringar och underhåll av anläggningen, som har byggt för 50 år sedan. Det tar både tid och kraft för en ideell styrelse. Styrelsen har kämpat under lång tid med renovering och underhåll och de ska få en stor eloge för det, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Nadira Kilim (S).

Men nämnden kunde alltså inte klubba detta utan istället har frågan återremitterats till arbetsutskottet för ännu en beredning.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *