Nyheter

Inget förslag om nedläggning på Furugården

Nyheter Igår skrev vi om en planerad nedläggning på Furugården, men det är inget förslag utan är en del i ett svar till budgetberedningen

Arkivbild av Örjan Carlström

I början på veckan kom det en nyhet om en tillfällig stängning av två avdelningar på Furugården i Vaggeryd. När vi kontaktade socialförvaltningen fick vi veta att det inte finns något sådant förslag.

– Nej. det finns inte, säger Lotta Damberg som är socialchef i kommunen. Frågan om åtgärder på Furugården har inte behandlats politiskt utan är en del i ett svar till budgetberedningen på en fråga om hur arbetet med att fylla särskilda boenden på Mejeriet. Då arbetades det fram en strategi för arbetet med särskilda boenden i kommunen.

Som underlag har man haft siffror från befolkningsprognos, demografiska förändringar och antal personer med biståndsbeslut till särskilt boende. Allt det sammantaget visar att behovet av antalet platser för särskilt boende inte kommer att vara fyllt före 2023-2024.

I det perspektivet pekas på att det finns möjlighet att lägga två avdelningar på Furugården i viloläge. Man kommer inte att flytta på de som redan bor där om de själva inte önskar att byta avdelning. Däremot planeras det så att när något boende blir ledigt på berörda avdelningar så fylls det inte på med nya boende. Det är något som kommer att ta tid och pågå under 2020/2021 och då kommer troligen två avdelningar att kunna vara tillfälligt stängda från 2022 fram till 2024 när behoven av särskilt boende uppstår igen.

Mejeriet öppnar med fem platser för äldre med funktionsvariation i maj 2020, något som inte påverkar annat boende. I nästa steg öppnas 10 platser i september 2020. Ytterligare 10 platser öppnas i januari 2021. Under tiden sker förändringen på Furugården som kan innebära att två avdelningar tillfälligt stängs. Enligt planerna under 2020, men verkligheten gör troligen att det kommer att krävas längre tid för att genomföra förändringen.

Det som kommunen gör nu är en satsning på trygga boenden, det vill säga ett mellansteg. Många som blir äldre har kanske behov av att flytta från sin bostad utan att ha behov av särskilt boende. Då passar det med trygga boenden där det erbjuds social gemenskap och vårdinsatser vid behov. Dessa boenden behöver inte byggas enbart i de två största orterna utan kan med fördel byggas även i kommunens mindre orter.

– Vårt mål är att personalen inte ska belastas extra, säger Lotta Damberg och tillägger att om det blir neddragningar av ekonomin så måste verksamheten anpassas. Däremot kan vi bli bättre på att samspela med civilsamhället, avslutar Lotta Damberg.

Taggar

Dela


7 reaktioner på Inget förslag om nedläggning på Furugården

Tänk att kommunens invånare är så noggrant kartlagda,att politikerna vet precis när vi behöver särskilt boende! Hoppas att vi bli välkomnade med öppna armar den dag önskemålet finns!

Ni hanterar våra äldre som boskap som anhörig blir man fly förbannad besviken. Var är civilkurage att gå ut med info till oss anhöriga eller boende på furugården innan det blir ett tivoli. Ska man bli gammal och hamna på hem så får man flytta för här är det pengar som styr ej medmänsklighet o solidaritet . Inte undra på att personal söker sej i från våra äldreboende med sådant ledarskap i våran Kommun.

Nu måste jag få poängtera att här är det inte ledarskapet som brister utan politikernas hantering ! Att använda en tidning för att skapa debatter och reta upp folk är oerhört oprofessionellt. Politikerna borde vara mer rädda om både personalen och chefer som får stå till svars för alla anhöriga som reagerar. Gör om gör rätt!

Vad är detta??
Hur man som politiker välja att starta ryktesspridning via Skillingaryd.nu? Vad är syftet med att skapa oro och vilseleda våra medborgare?
Amatörmässiga politiker. Man kan tro att det är en rysk påverkanskampanj som ligger bakom detta haveri!
Bra att Skillingaryd.nu väljer att förtydliga i sörjan.

Kerstin; Informationen är hämtad från kommunens egna hemsida under ”Aktuellt/Nyheter”. Publicerad där för allmänheten den 13 maj.
Hälsningar Sara, Skillingaryd.nu

fint, då vet vi var ”ryktet” kommer ifrån. Saknade den uppgiften i artikeln. Viktigt att vi är källkritiska, eller hur!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *