Nyheter

Inget nytt bostadsområde i Hok

Nyheter Ett positivt planbesked lämnades inte till nya bostäder vid Hokasjön.

Här var tanken att fem villatomter skulle byggas

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade ett negativt planbesked till Hok 2:4.

– Vi upplever att bostadsområdet med fem tänkta villatomter är något för nära riksvägen och vi har strandskyddsbestämmelser att rätta oss efter också, säger Kenth Williamsson (S).

– Vi kan inte ge förutsättningar för ett planbesked just på den här tomten men vi finns här för fortsatt rådgivning, förklarar Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Sökande önskade upprätta detaljplan för att möjliggöra bostadsbyggande på del av fastigheten Hok 2:4, där 4 – 5 permanenta villatomter var tänkt. Planområdet ligger öster om riksväg 30, vid Hokasjöns strandkant, ungefär tre kilometer norr om Hoks samhälle.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *