Nyheter

Ingen tillitsbaserad hemtjänst

Nyheter Kommunstyrelsen avslog (S) motion om att tilliten ska vara i centrum för personal och brukare inom hemtjänsten.

För ett år sedan lämnade (S) in en motion där minutschemat inom hemtjänsten önskades ta bort, att hemtjänsten skulle bli mer tillitsbaserad samt ge förutsättningar till en bättre arbetsmiljö för personal i hemtjänsten. Den ”fria tiden” skulle, tillsammans med den fackliga organisationen som företräder de anställda inom hemtjänsten, delta i utredningen som skulle vara ett pilotprojekt. Motionen skulle kunna göra det möjligt att hemtjänstpersonalen, tillsammans med brukaren, bestämma hur lång tid insatser som daglig omsorg, hjälp med dusch, städ och andra serviceinsatser tar i stället för att biståndshandläggaren beräknar antalet minuter per insats utifrån en schablon… Men kommunstyrelsen avslog motionen vid senaste sammanträdet.

– Vi hade ett tilläggsförslag och motionen avgörs i kommunfullmäktige. Vår motion blev nedröstad av femklövern och (SD) avstod att rösta i kommunstyrelsen, även om alla tidigare har uttalat sig positiv till tillitsbaserad styrning, säger Kenth Williamsson (S) som har skrivit motionen.

Motionen har varit hos socialnämnden där nämnden avstyrkte motionen och nämner i sitt beslut att ”ambitionen är att utveckla en modell med rambeslut som är i linje med motionärens intentioner” och att man i dagsläget saknar digitala lösningar för att övergå till utförd tid.

Arkivbild

Taggar

Dela


4 reaktioner på Ingen tillitsbaserad hemtjänst

Märkligt beslut såväl i socialnämnd som kommunstyrelsen. Alla kommuninvånare och äldre bör betänka att kommunen ger hemtjänst till behövande enligt laggrundat behovbeslut. För de som får hemtjänst beviljad betalar sedan för den volym man fått. En mindre del av hemtjänsten är skattesubventionerad men för den skull ska den inte utföras på ett tillitsfullt arbetsätt. Vad nej till motionen innebär att kommunstyrelse säger att vi har inget förtroende till våra äldre som har hemtjänst och vi har inte fullt ut tillit till våra anställda som utför den. Femklövern och Sverigedemokrater, släpp nu på prestigen och godkänn för en gång skull en klok motion oavsett att den kommer från (S) Socialdemokraterna.

Politiker tror att hemtjänsten jobbar med döda ting det går inte att jobba på tid med människor, har jobbat i äldrevården i 30 år det blir bara sämre. Det är inte kul att bli gammal i dag när ska politikerna fatta? Det spelar ingen roll vilken färg – alla lika korkade. Mvh Helene

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *