Nyheter

Initiativärende: ”Vi kan inte ta beslut vid sittande bord”

Nyheter Kommunstyrelsen har, under sina sammanträde, en punkt ”övrigt”. Här kan ledamöterna bland annat ta upp initiativärenden. Det har skapat irritation och engagemang hos oppositionen… 

Initiativärendet om bland annat hissa Israels flagga utanför Skillingehus

När vi träffade oppositionen vid budgetpresentation förra veckan var man frustrerade över den nya ordningen som infördes av majoriteten och att man inte ska kunna ta ett snabbt beslut vid sittande sammanträde i kommunstyrelsen. 

Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande berättar;
– Svårt att hantera. Man måste skicka alla på beredning. Man kan inte vid sittande bord ta vissa beslut. Och det är för respekt för oss alla. Ibland får man kritig för alla handlingar kommer sent och nu ska vi fatta beslut på stående fot. Ordningen är den att man som ledamot i kommunstyrelsen kan väcka ett initiativärenden och så gjordes även under senaste sammanträdet, där vi räknar in det till fyra tillkommande ärenden. 

Thomas Axelsson (KD);
– Det var en väldig diskussion i oppositionen att man vill begränsa att kunna ta beslut på sittande möte. Majoriteten vill inte tillåta det framledes. Det är en mycket anmärkningsvärd ståndpunkt. 

Gert Jonsson (M);
– Man får visa respekt för alla. Det är så stressande och svårt ibland, vissa ärenden har vi inte kunnat läsa in oss på. Vill man ha in ett ärende och om det är något som behöver beslutas väldigt snabbt så har vi tre politiker på heltid och vi kan ordna ett presidiemöte, men det här känns kuppartat från oppositionen. Flaggningen exempelvis är komplex. Det är kommundirektören som sköter detta och ska vi ha det på delegation eller inte. Man måste ha respekt för samtliga ledamöter och vi är 13 personer samt ersättare och alla måste få samma möjligheter att läsa in sig på ärendet. 

Thomas Axelsson (KD);
– Även i kommunstyrelsen har majoriteten kommit kvällen innan med handlingar i ett ärende. Det kallar jag fem i tolv. 

Gert Jonsson (M);
– Komplettera kan man göra sent, men ärendet finns. Det handlar fortfarande om respekt. 

Kenth Williamsson (S);
– Det var inte så att någon röstade emot förslaget. Jag tror att de flesta tycker att det är bra hanterat när vi bereder även initiativärenden. Det är svårt när det dyker upp frågor direkt på bordet. 

Thomas Axelsson (KD);
– Vi fick inte rösta om det. 

När bereds initiativärenden, som kom upp förra veckan, och när tar dessa upp politiskt nästa gång?

– Min ambition är i kommande kommunstyrelsens arbetsutskott (reds anm; nästa vecka), säger Gert Jonsson (M) och fortsätter:
Hur många flaggor ska vi ha liggandes i vårt förråd? I en sådan här fråga kunde Thomas komma någon dag tidigare. Du vill ju ha överraskningsmoment i kommunstyrelsen. Vi har rådgjort med våra jurister och vi är inte skyldig att svara direkt på frågor och enligt kommunallagen är det okej att väcka ett initiativärende. Grundprincipen är att vi ska bereda alla ärenden. Omg det är så att vi har en fråga som det måste tas beslut på, så behövs en struktur. 

Thomas Axelsson (KD) kommenterar Gerts svar med ”Du tillät inte till det”. 

– Ett bättre underlag föranleder till bättre beslut, avrundar Kenth Williamsson (S). 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *