Nyheter

Interpellation angående avsaknad av detaljplaner för skolor, förskolor och bostäder

Interpellation angående avsaknad av detaljplaner för skolor, förskolor och bostäder

Nyheter Socialdemokraternas Kenth Williamsson kommer här med en interpellation där han ställer en rad frågor rörande detaljplaner för skolor i kommunen.

2015 kom Socialdemokraterna överens med Femklövern om att bygga en grundskola i Vaggeryd. Någon ny skola har ännu inte byggts trots vår överenskommelse. Däremot har en skola stängts på grund av arbetsmiljöproblem- Östra skolan.

Svårigheten med att få fram områden för nya skolor har gjort att vi Socialdemokrater tagit fram egna förslag som de andra partierna ställt sig bakom: Yggen och Källemo. Vilka har antagits.

Istället för nya skolor så har det uppstått olika sorters tillfälliga lösningar- baracker, moduler, lokaler eller andra hyrlösningar. Detta är bekymmersamt då tillfälliga lösningar påverkar inlärning för elever och gör det svårare för lärare att lära ut och dessutom är det dyrt. De allra flesta har tillfälliga och tidsbegränsande bygglov. Exempelvis;

Paviljong trekanten 2 ST1 tomt Vaggeryd: Tidsbegr. bygglov till 2023 06 26
Ersättningslok Hjortsjöskolan mellanstad: Tidsbeg; bygglov till 2025 09 01
Oden 12A Paviljong (vid familjecentralen): Tidsbegr bygglov till 2026 04 27

När det gäller de nya skolbyggnaderna på Hjortsjöskolan och Nya Götafors Skola saknas dock detaljplaner för på dessa platser vilket är ännu mer bekymmersamt då det behövs för att kunna bygga nya skolor överhuvudtaget. Behovet av nya skolor är dessutom väldigt stort. Därför undrar jag;

Vad är det som gör att detaljplanerna för nya skolor fortfarande inte är antagna?
Hur länge dröjer det innan detaljplanerna för dessa skolor är klara?
När kan byggnation av nya skolor starta? Vilka effekter får det om Nya Götafors skola också blir fördröjd och inte blir färdig i tid?

För Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun
Kenth Williamsson/Gruppledare

Taggar

Dela


2 reaktioner på Interpellation angående avsaknad av detaljplaner för skolor, förskolor och bostäder

Detta är många högst relevanta frågor? Vi är många nyinflyttade med barn i skolåldern som undrar precis detta? Hur är det ens möjligt att släppa tomter och bygga nya bostäder innan man har skollokaler, ingen direkt raketforskning.
Att lokalen behöver underhållas, ingen direkt raketforskning.
Detta är en otroligt viktigt valfråga som måste lyftas i valstugorna framöver.
Ingen permanent skola har byggts i Vaggeryds tätort under nuvarande politiska styre.

Att dessutom hyra en skola i Götafors är att kasta pengarna i sjön på lite längre sikt, inte heller detta är raketforskning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *