Nyheter

Investeringar diskuterades av socialnämnden

Nyheter Vid sitt senast sammanträde tog socialnämnden upp frågan om kommande års investeringar avseende fysisk miljö

När socialnämnden diskuterade kommande investeringar handlar det inte om lokaler, det sköts av tekniska nämnden som i sin tur hyr ut lokaler till socialnämnden. Nu är lokalbehoven inte akuta utan det man pratade om är investeringsbudget för fysisk miljö som möblemang som behöver ersättas samt möjligen kontorsinredning.

Ursprungligen diskuterades att begära en miljon kronor årligen de kommande tre åren. Men när nämndens arbetsutskott behandlade frågan höjde man sitt önskemål från en miljon kronor till 1,5 miljoner kronor årligen de kommande åren. Det blev också nämndens beslut. Mot detta reserverade sig Sverigedemokraterna samt Centerpartiet som ansåg att en miljon kronor är tillräckligt.

Utöver dessa investeringar ska nämnden skicka en begäran om kartläggning och planering av utemiljöerna i de fastigheter som hyrs av tekniska nämnden. Det handlar om investeringar till en följd av miljöprogrammet och grönstrukturplanen. Det handlar om att tillse att det finns skuggiga platser för att undvika skadlig UV-strålning, samt plantera träd och blommor samt arbeta med vattenspeglar.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *