Nyheter

Investeringar för energieffektiva lokaler och fler laddstolpar

Nyheter Region Jönköpings län kommer att göra nya investeringar för att ta ytterligare kliv i energi- och klimatarbetet. Dels kommer flera lokaler åtgärdas för att bli mer energieffektiva och dels kommer det att anläggas 30 nya laddplatser för elbilar. Sammanlagt uppgår investeringarna till 11,7 miljoner kronor.

Investeringarna innebär bland annat att äldre belysningsarmaturer byts ut och att vattenledningar isoleras på Värnamo sjukhus samt att det anläggs fyra nya laddningspunkter vid parkeringen bredvid. Bild: David Alin

Regionstyrelsen tog beslut om de nya investeringarna på sitt sammanträde den 24 oktober. Enligt det fastställda hållbarhetsprogrammet ska Region Jönköpings län minska användningen av värme och el i fastigheter och utöka laddinfrastrukturen. Åtgärderna för att energioptimera fastigheter har en kostnad på 9,5 miljoner kronor och laddningsplatserna kostar 2,2 miljoner kronor.

– Region Jönköpings län har ambitiösa mål inom energi- och klimatområdet som siktar mot 2025. Vi behöver ställa om men det förutsätter också investeringar som gör det möjligt att göra skillnad. Med mer energieffektiva lokaler och fler laddstolpar ökar vi takten i hållbarhetsarbetet, säger regionstyrelsens ordförande Rachel De Basso (S) i ett pressmeddelande.

Kombinera tekniska åtgärder och isolering

Region Jönköpings län har under lång tid genomfört åtgärder för energieffektivisering i fastigheter och det nya beslutet gäller bland annat lokaler hos Stora Segerstad Naturbrukscentrum och Sörängens folkhögskola. Planen är att kombinera tekniska åtgärder med isolering för att få till en bra helhet.

– Att arbeta med energieffektivisering i våra lokaler är viktigt både ur ekonomiskt och miljömässigt perspektiv och att snabba på elektrifieringen av fordonsflottan är centralt för att lyckas med omställningen till fossilfria transporter. Genom lite större investeringar kan vi ta större steg i vårt hållbarhetsarbete, säger miljöchef Maria Cannerborg.

Nya krav i plan- och bygglagen

Investeringen i laddinfrastruktur innebär att 30 nya laddningspunkter för elbilar kan anläggas på fastigheter, främst vid länets sjukhus och vårdcentraler. Utöver egna hållbarhetsmål innebär även förändringar i plan- och bygglagen (2010:900) att det finns nya krav på att byggnader som har en parkeringsyta på minst 20 platser ska innehålla minst en laddmöjlighet. Lagkravet ska vara uppfyllt senast 2025. I nuläget har Region Jönköpings län cirka 200 laddplatser i anslutning till egenägda fastigheter och till viss del även inhyrda fastigheter. För att uppfylla lagkraven finns det behov av 64 nya laddningspunkter till 2025, varav 44 i egenägda fastigheter.

Planerade åtgärder på energieffektivisering:

∗ Isolera vindarna i hus 2 och 4 på Stora Segerstad Naturbrukscentrum.
∗ Isolera vindarna i hus 1, 2, 3, 6 och 7 på Sörängens folkhögskola.
∗ På Värnamo sjukhus görs byte av äldre belysningsarmaturer som inte är energieffektiva samt isolering av vattenledningar.
∗ Konvertering av värmesystem i hus 45 i Eksjö, från direktverkande elvärme till vattenburen värme.

Planerade nya laddningspunkter för elbilar:

∗ 2 vid Höglandssjukhuset i Eksjö
∗ 6 vid Länssjukhuset Ryhov
∗ 4 vid Värnamo sjukhus
∗ 18 vid vårdcentraler och övriga egenägda fastigheter

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *