Nyheter

Investeringsstöd för energieffektivisering

Nyheter Sedan den 1 oktober är det möjligt för ägare av flerfamiljshus att söka stöd för att investera i energieffektivisering. Ansökan görs hos länsstyrelsen

Arkivbild

Enligt pressinformationen menar man att bostadssektorn står för en stor del av energianvändningen. Därför införs stödet för att minska bostadssektorns miljö- och klimatpåverkan. Man menar också att det utöver lägre miljöpåverkan ger sänkta kostnader, höjer värdet på fastigheterna och ger de boende förbättrat inomhusklimat.

Stöd får endast ges för en byggnad som till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Detta innebär att mer än hälften av ytan ska utgöras av bostadslägenheter. För att en åtgärd ska räknas som en energieffektiviseringsåtgärd krävs att den leder till en förbättring av byggnadens energiprestanda. Stöd ges till merkostnader för energieffektiviseringsåtgärder. 

Små företag kan få högst 50 procent av det stödberättigande underlaget. För medelstora företag får stödet uppgå till högst 40 procent och för stora företag till högst 30 procent av det stödberättigande underlaget.

  • Med små företag avses företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.
  • Med medelstora företag avses företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år.
  • Med stora företag avses företag som sysselsätter minst 250 personer och vars årsomsättning är minst 50 miljoner euro eller vars balansomslutning är minst 43 miljoner euro per år.   

Källa: Länsstyrelsen och Boverket

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *