Nyheter

IVO riktar skarp kritik mot kommunen

Nyheter Till socialnämnden, som är huvudman och vårdgivare för särskilda boende, i Vaggeryds kommun har IVO (inspektionen för vård och omsorg) konstaterat brister. Det gäller personalens kompetens gällande medicinska bedömningar, att personalen inte behärskar svenska språket och att dokumentationen inte är enligt gällande regelverk

Arkivbild

Vid IVO:s inspektion har följande områden granskats: vård i livets slutskede, dokumentation, personalkontinuitet, läkemedelshantering, individuell bedömning och kompetensnivå. 

I beslutet som är sänt till Vaggeryds kommun i slutet av januari konstateras följande brister:
– Den personal om gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning.
– Personalen som arbetar med patienter i livets slutskede har inte tillgång till information om hur vården ska genomföras och brytpunktsamtal dokumenteras inte i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen.
– Dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det finns inte en kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård.
– Läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäker sätt. 

IVO anger i sin granskningsrapport att personalen som gör individuella medicinska bedömningar på särskilda boenden i kommunen inte har tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och inte behärskar det svenska språket i tillräcklig omfattning. IVO bedömer att den bristande kompetensnivån och bristerna i svenska språket utgör en patientsäkerhetsrisk och medför att kommunen inte säkerställer att kraven på en god vård uppfylls. 

Inspektionen för vård och omsorg konstaterar vidare att många livsavgörande bedömningar av patienter på särskilda boende görs av den personal som har den lägsta utbildningsnivån och tillgången till läkare är i bland otillräcklig. Bristerna som konstateras innebär att den personal som är närmast patienten på särskilda boende inte alltid har den kunskap och kompetens som krävs för att kunna observera och tolka signalen när tillståndet eventuellt förändras. En dal av kompetensbristen handlar om att vård- och omsorgspersonalen har otillräckliga kunskaper i svenska språket. Språkkunskaper och förmåga att kommunicera både muntligt och skriftlig är en förutsättning för patientsäkerheten. Det finns också risk att informationen mellan olika yrkeskategorier missuppfattas eller förvanskas. Särskilt allvarligt när det gäller personal med delegering att ge läkemedel till patienter. I granskningsrapporten påtalas också att tillgången till läkare och läkarkonsultation ibland är otillräcklig. Det är regionens ansvar att avsätta de läkarresurser som behövs och IVO påtalar att om regionen inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina kostnader från regionen. 

Andelen patienter som inte har en dokumenterad läkarkonsultation en vanlig månad ligger på 35 procent i Vaggeryds kommun (jämfört med länets genomsnitt på 48 procent och rikets genomsnitt 34 procent). 

När brukare på särskilda boende intervjuades av IVO framkom det att flertalet upplever att det finns personal som kan vara svår att förstå språkligt. Konsekvenserna blir att de uppfattar varandra fel och får vänta på annan personal. Någon uttryckte det: ”vikarie får gärna komma från ett annat land men de måste kunna prata med oss”. 

När IVO träffade representanter från ledningen framkom det att de känner igen att vård- och omsorgspersonalen inte alltid har tillräcklig kompetens och att kunskaperna i svenska språket är ett problem. Kommunen har svårt att rekrytera sjuksköterskor och omvårdnadspersonal trots att de har vidtagit åtgärder för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Ingångslönen ör höjd och man erbjuder utbildning till undersköterska på 25 procent av arbetstiden genom äldreomsorgslyftet. Ledningen informerade om att de regelbundet måste anlita sjuksköterskor från bemanningsföretag. 

Senast fredag ska nämndens redovisning inlämnas till IVO som ska innehålla de förbättringsåtgärder som pågår, vidtagits eller planeras för att komma till rätta med de brister som konstaterats, vem som ansvarar för förbättringsarbetet och hur det kommer att följas upp. Om bristerna inte avhjälps eller om begärd redovisning inte kommer in inom angiven tid kan IVO komma att fatta beslut om föreläggande med eller utan vite.

Taggar

Dela


9 reaktioner på IVO riktar skarp kritik mot kommunen

Varför ska man utbilda sig till undersköterska när man inte tjänar bättre på det? Vem som helst kan ju jobba med sjuka. Tydligen ingen skulle lämna in bilen till någon som kan meka.

Man blir ju både arg och ledsen. Det här har pågått länge och det blir ingen förändring. Ni blir också gamla och behöver hjälp ni som sitter i kommunen. Ni har ju så många anställda som sitter på varandra. Ta ut dem i arbete.

Enligt vårt kommunalråd är 99,9 procent nöjda med socialtjänsten. Kanske dags att se sanningen i vitögat.

” IVO framkom det att flertalet upplever att det finns personal som kan vara svår att förstå språkligt.

Konsekvenserna blir att de uppfattar varandra fel och får vänta på annan personal. Någon uttryckte det:
”vikarie får gärna komma från ett annat land men de måste kunna prata med oss”.
⬆️
– Detta ovan är konkret information, som gör att kommunen nu när de har kännedom om bristerna IVO påpekar. Kan göra kommunen bättre 👌
Har man inte kännedom om saker kan man heller då inte åtgärda problemen. Så förmodligen med denna fakta ifrån IVO, kommer nog åtgärder att vidtas.
👏 Men bra att problemen lyfts så att de kan åtgärdas omgående! 👍

Men snälla Emma! De gamla har väl gång på gång larmat om att man inte förstår dem som vårdar på grund av språkbrist. Ingen nyhet alls. Somliga politiker tycker attdet är viktigare att man vill jobba än att man förstår varandra. Hoppas innerligt att man tänker till, trygghet är något vi alla behöver.

Efter förra kommunfullmäktigemötet där vår motion om språkkunskapen i åldringsvården blev nerröstad fick jag från en anställd i åldringsvården följande kommentarer, som gjorde mig väldigt ledsen och frågande.

”Våra boende klagar över att vi är för lite personal. Två personal per tio boende. De ser hur vi stressar och sällan hinner få upp alla till frukost. Detta ger förseningar och stress med mediciner och risk för felaktigheter.
Språkkunskaperna hos en del av våra anställda gör inte det hela lättare.
När vi jobbar med vikarier kan de oftast inte svenska, vilket innebär missförstånd med de boende och extra arbete för att få de boende att känna sig trygga, och det blir inte bättre av att vikarien känner sig misslyckad och dum och behöver extra stöd på en tid som inte finns.
Personalbristen gör att folk ständigt går in i väggen och inte vill vara kvar.
Vi har flera ”tyngre” boende som kräver extra jobb, men det tas det ingen hänsyn till, utan vi får mest höra att vi inte kan sköta våra jobb och måste ändra våra rutiner!?

Den palliativa biten är det aldrig någon som talar om. De som önskar få en utbildning i detta får inga besked, utan det verkar rinna ut i sanden. Det kanske är för dyrt att utbilda – inget får ju kosta något.”

Meddelandet jag fick innehöll mycket mer, men det verkar som om vi har en ledning inom åldringsvården som har svårt att ta upp de boendes och personalens behov på ett bra sätt som gör alla parter nöjda.

IVO:s 16-sidiga rapport är skrämmande läsning oavsett vilket parti man tillhör.

Det är dags att ta åldringsvården på allvar i vår kommun.
Det kommer inte att bli lättare med de nya krav om bemanning som införs i höst, något som inte ens tagits upp i budgeten.

När man läser Ivos rapport blir man mörkrädd, är det så våra politiker vill med våra anhöriga att man bara får för sig att ”stoppa” in invandrare där som inte förstår det svenska språket är hårresande. Jag får en känsla av att våra tjänstemän inte kommer att bry sig över rapporten men vi får hoppas att ivo har en uppföljning inom snar framtid.

Nä inte gör vi det och vår kommun. Ala säger det alla vet det men än så kör de på. Tragiskt men det är ju så kommunen vill ha det. Rj språkkrav, jobba när det behövs och det löser sig. Håller med Ivo till 100 procent hoppas detta sker omgående.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *