Nyheter

Jämställd fördelning av ekonomiskt stöd

Nyheter Interpellation från Carina Ödebrink (S) till kommunstyrelsens ordförande

Idag är det stor skillnad i hur kommuner hanterar utbetalning av ekonomiskt stöd såsom försörjningsstöd.

Socialdemokraterna har genom sin jämställdhetspolitik, underlättat för kvinnor att bli ekonomiskt självständiga. Grunden individens frihet är först och främst egen ekonomisk försörjning genom arbete eller studier.

Att ha sin egen ekonomi är en enorm trygghet för den kvinna som vill bygga sitt fria liv. En trygghet som stärker den enskilda kvinnan och gör henne mer självständig och mindre utsatt.

På grund av rutiner när man registrerar nya hushåll så fördelas pengarna i en persons namn. Som det ser ut i dag så är det vanligt att den som är äldst i familjen får det ekonomiska stödet. Den äldste är ofta mannen. Det här fördelningssättet gäller alla som får ekonomiskt stöd från kommunen.

Med utgångspunkt från socialdemokraternas värdegrund och ideologi är det därför viktigt att ekonomiskt stöd fördelas jämlikt.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga kommunstyrelsens ordförande:

  • Hur fördelas och utbetalas försörjningsstöd och andra ekonomiska stöd från kommunen till vårdnadshavare/vuxna i hushållet.
  • Finns det rutiner för att vuxna som får ekonomiskt stöd från kommunen ska ha ett eget bankkonto.Carina Ödebrink Socialdemokraterna
Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *